Vrienden > Berichtvenster > Berichten beveiligen

Berichten beveiligen

Om deze functie te gebruiken, zult u mogelijk uw systeemsoftware moeten updaten.


U kunt berichten beschermen tegen verwijdering nadat u uw limiet voor ontvangen berichten hebt bereikt of als u uw ontvangen berichten verwijdert.

1.

Selecteer (Vrienden) > (Berichtvenster).

2.

Selecteer (Ontvangen) en druk vervolgens op de driehoek-toets.

3.

Selecteer [Lijst].

4.

Selecteer het bericht dat u wilt beveiligen en druk vervolgens op de driehoek-toets.

5.

Selecteer [Beveiligen].

Opmerkingen

  • U kunt tot 50 berichten beveiligen.
  • Aanvragen om aan een vriendenlijst te worden toegevoegd of uitnodigingen voor chats kunt u niet beveiligen.
  • Om de beveiliging van een bericht op te heffen, volgt u de bovenstaande stappen maar selecteert u [Beveiliging wissen] in de laatste stap.

Vrienden > Berichtvenster > Berichten beveiligen