Games opstarten/beëindigen

Een game opstarten

Als u de disc plaatst, begint de game automatisch.

Een game beëindigen

Druk tijdens het spelen van een game op de PS-toets op de draadloze controller en selecteer vervolgens [Game beëindigen].

Let op

Als u PlayStation®2-software opstart of beëindigt, worden de toegewezen controllernummers gewist. Volg de onderstaande stappen om controllernummers toe te wijzen.

Bij het opstarten van een game: druk op de PS-toets van de controller wanneer de game op het scherm wordt weergegeven.
Bij het beëindigen van een game: druk op de PS-toets van de controller wanneer het XMB™-menu wordt weergegeven.

Opmerking

Als u data van PlayStation®2- / PlayStation®-software wilt opslaan, moet u een interne geheugenkaart aanmaken. Raadpleeg (Game) > [PlayStation®2 / PlayStation®-software spelen] > [Opgeslagen data gebruiken] in deze handleiding voor meer informatie over interne geheugenkaarten.

Games resetten

Druk tijdens het spelen van een game op de PS-toets op de draadloze controller en selecteer vervolgens [Game opnieuw opstarten] op het weergegeven scherm. U kunt enkel een game resetten bij het spelen van PlayStation®2- en PlayStation®-software.

Let op

  • Sommige PlayStation®2- of PlayStation®-softwaretitels kunnen anders werken op het PS3™-systeem dan op PlayStation®2- of PlayStation®-systemen of werken soms niet goed op het PS3™-systeem.
  • Discs in PlayStation®2-formaat kunnen niet afgespeeld worden op sommige PS3™-systemen. Voor meer informatie kunt u [Types afspeelbare discs] raadplegen, de SIE-website voor uw regio bezoeken of de documentatie bekijken die met uw PS3™-systeem meegeleverd werd.