Game > Games spelen die zijn gedownload uit PlayStation®Store > Games kopiëren om te spelen op een PSP™-systeem

Games kopiëren om te spelen op een PSP™-systeem

Als de game die u hebt gedownload (betalend of gratis) van (PlayStation®Store) compatibel is met het PSP™-systeem, dan kunt u de game kopiëren om deze te spelen op een PSP™-systeem.

1.

Meld u aan op PSNSM met de Sony Entertainment Network-account die u hebt gebruikt om de game te downloaden.

2.

Verbind het PSP™-systeem met het PS3™-systeem met een USB-kabel.
Om bestanden te kopiëren naar een Memory Stick™, plaatst u de Memory Stick™ in het PSP™-systeem.

3.

Selecteer (Instellingen) > (USB-verbinding) op het PSP™-systeem.

4.

Op het PS3™-systeem selecteert u de game die u wilt kopiëren onder (Game) en drukt u vervolgens op de driehoek-toets.

5.

Selecteer [Kopiëren].
Volg de instructies op het scherm om de game te kopiëren. Wanneer het kopiëren voltooid is, kunt u de game starten via (Game) > (Memory Stick™) of (Game) > (Systeemopslag) op het PSP™-systeem.

Opmerkingen

  • De systeemsoftware van het PSP™-systeem moet versie 6.50 of recenter zijn om deze functie te kunnen gebruiken.
  • Raadpleeg de gebruikershandleiding van het PSP™-systeem voor informatie over het spelen van games op het PSP™-systeem.

Games die kunnen worden gespeeld op PS3™- of PSP™-systemen

Als u een game speelt die compatibel is met beide systemen, dan kunt u opgeslagen data van de game kopiëren van één systeem naar het andere zodat u verder kunt spelen waar u gestopt bent. De methode om opgeslagen data te kopiëren is afhankelijk van het type game.

Opgeslagen data voor PlayStation®-software

Opgeslagen data voor PlayStation®-software worden opgeslagen op een interne Memory Card die is aangemaakt in de systeemopslag. Om de opgeslagen gegevens te kopiëren naar een PSP™-systeem, voert u stap 2 en 3 hierboven uit en selecteert u vervolgens (Game) > (Diensten voor Memory Card) > (Interne Memory Card (PS)) op het PS3™-systeem. Selecteer daarna het pictogram voor opgeslagen data die u wilt kopiëren, druk op de driehoek-toets en selecteer [Kopiëren] in het optiesmenu.

Opmerkingen

  • U moet het formaat van de opgeslagen data omzetten zodat deze kunnen worden gebruikt op een PSP™-systeem. Als een bevestigingsscherm over het omzetten van data wordt weergegeven tijdens het kopiëren, klikt u op [Ja] om door te gaan.
  • Voor elke softwaretitel die wordt opgeslagen op een Memory Stick™ (geplaatst in het PSP™-systeem) of in de systeemopslag van het PSP™go-systeem, worden meerdere interne Memory Cards aangemaakt.
  • Als u de opgeslagen data kopieert naar de Memory Stick™ die in de mediasleuf van het PS3™-systeem is geplaatst of een USB-adapter (apart verkrijgbaar) gebruikt, worden de opgeslagen data niet herkend.

Een PSP™-systeem activeren

Games die gedownload werden (als aankoop of gratis) via (PlayStation®Store) kunnen gespeeld worden op een geactiveerd PSP™-systeem. Als er een bericht wordt weergegeven dat aangeeft dat activatie nodig is wanneer de game wordt gestart op het PSP™-systeem, dan dient u het toestel te activeren volgens de onderstaande procedure.

1.

Verbind het PSP™-systeem met het PS3™-systeem met een USB-kabel.

2.

Selecteer (Instellingen) > (USB-verbinding) op het PSP™-systeem.

3.

Selecteer (PlayStation™Network) > (Accountbeheer) op het PS3™-systeem.

4.

Selecteer (Systeemactivatie).
Volg de instructies op het scherm om de activatieprocedure te voltooien.

Opmerkingen

  • Om het toestel te activeren, moet u zich aanmelden op het PS3™-systeem als dezelfde gebruiker die was aangemeld tijdens het downloaden van de PlayStation®-software.
  • Het toestel activeren is een procedure die de weergave van inhoud op geverifieerde toestellen toelaat. Deze procedure is noodzakelijk om de digitale rechten op de inhoud te beschermen.

Game > Games spelen die zijn gedownload uit PlayStation®Store > Games kopiëren om te spelen op een PSP™-systeem