Gedownloade games spelen

U kunt games spelen die u hebt gedownload (betalend of gratis) van (PlayStation®Store). Hoe u een game speelt hangt af van het type game. Informatie over het type game vindt u naast het pictogram van de game.

Opmerking

Als u de games per type wilt sorteren, selecteert u het pictogram van een game, drukt u op de driehoek-toets en vervolgens selecteert u [Sorteren op] > [Formaat] in het optiesmenu.

PlayStation®3-software spelenPlayStation3-software

In het algemeen kunt u PlayStation®3-software die is gedownload van (PlayStation®Store) op dezelfde manier afspelen als PlayStation®3-software op discmedia. Raadpleeg (Game) > [PlayStation®3-software spelen] in deze handleiding voor meer informatie.

PlayStation®-software afspelenPlayStation-software

In het algemeen kunt u PlayStation®-software die is gedownload van (PlayStation®Store) op dezelfde manier afspelen als PlayStation®-software op discmedia. Raadpleeg (Game) > [PlayStation®2 / PlayStation®-software spelen] in deze handleiding voor meer informatie.


Softwarehandleidingen

U kunt mogelijk de softwarehandleiding weergeven voor de PlayStation®-software die u hebt gedownload. Als u de handleiding wilt weergeven, drukt u tijdens de game op de PS-toets op de draadloze controller en vervolgens selecteert u [Softwarehandleiding] op het weergegeven scherm.


Games waarbij discs moeten worden overgeschakeld

Voor bepaalde gedownloade PlayStation®-software moeten discs worden overgeschakeld. Tijdens het spelen van dergelijke games op het PS3™-systeem, gebeurt het overschakelen van de discs virtueel. Als een bericht waarin u wordt gevraagd om discs over te schakelen, wordt weergegeven, drukt u op de PS-toets op de draadloze controller en selecteert u [Overschakelen discs] op het weergegeven scherm. Volg de instructies op het scherm om de handeling te voltooien.

Selecteer een PC Engine- of NEOGEO-game.

Meer informatie over het spelen van games met PC Engine- of NEOGEO-formaat vindt u in de gebruiksaanwijzing van de games. De methode voor het bekijken van de gebruiksaanwijzing kan variëren afhankelijk van de game. Het PC Engine- en NEOGEO-formaat zijn mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van het land of de regio.