Muziek > Afspeellijsten gebruiken > Afspeellijsten bewerken

Afspeellijsten bewerken

U kunt tracks toevoegen aan of verwijderen uit een afspeellijst, of de tracks herschikken in een afspeellijst.

Tracks aan een afspeellijst toevoegen

1.

Selecteer (Muziek) > (Afspeellijsten).

2.

Selecteer de afspeellijst die u wilt bewerken en druk dan op de driehoek-toets.

3.

Selecteer [Bewerken].
De tracks die in de systeemopslag opgeslagen zijn, worden weergegeven op de linkerzijde van het scherm en de inhoud van de afspeellijst die u bewerkt, wordt weergegeven op de rechterzijde van het scherm.

4.

Selecteer met de richtingstoets links de track die u aan de afspeellijst wilt toevoegen uit de tracks die in de systeemopslag zijn opgeslagen.
De track wordt aan de afspeellijst toegevoegd. Zodra u klaar bent met het toevoegen van tracks drukt u op de cirkel-toets om het bewerken te stoppen.

Tracks uit een afspeellijst verwijderen

1.

Selecteer (Muziek) > (Afspeellijst).

2.

Selecteer de afspeellijst die u wilt bewerken en druk dan op de driehoek-toets.

3.

Selecteer [Bewerken].
De tracks op de harde schijf worden op de linkerkant van het scherm weergegeven en de items van de afspeellijst die worden bewerkt, worden op de rechterkant van het scherm weergegeven.

4.

Selecteer de track die u uit de afspeellijst wilt verwijderen en druk vervolgens op de vierkant-toets.
De track wordt verwijderd uit de afspeellijst. Zodra u klaar bent met het verwijderen van tracks drukt u op de cirkel-toets om het bewerken te stoppen.

Opmerkingen

  • Zelfs indien een track uit een afspeellijst verwijderd wordt, is dat muziekbestand niet van de systeemopslag gewist.
  • Indien u een track uit een afspeellijst van de systeemopslag wist, is die track ook automatisch uit de afspeellijst verwijderd.

Tracks in een afspeellijst herschikken

1.

Selecteer (Muziek) > (Afspeellijsten).

2.

Selecteer de afspeellijst die u wilt bewerken en druk dan op de driehoek-toets.

3.

Selecteer [Bewerken].
De tracks op de harde schijf worden op de linkerkant van het scherm weergegeven en de items van de afspeellijst die worden bewerkt, worden op de rechterkant van het scherm weergegeven.

4.

Selecteer de track die u wilt verplaatsen en druk vervolgens op de kruis-toets.

5.

Gebruik de omhoogomlaag-toetsen om de track naar de gewenste positie te verplaatsen en druk op de kruis-toets. De track wordt naar de gewenste locatie verplaatst. Zodra u klaar bent met het verplaatsen van tracks drukt u op de cirkel-toets om het bewerken te stoppen.

Muziek > Afspeellijsten gebruiken > Afspeellijsten bewerken