Muziek > Pictogrammen wijzigen

Pictogrammen wijzigen

Het pictogram (miniatuurbeeld) wijzigen dat geassocieerd wordt met een map of bestand die/dat in de systeemopslag is opgeslagen. Selecteer de map of het bestand, druk op de driehoek-toets en selecteer vervolgens [Informatie] in het optiesmenu. Selecteer een pictogram en volg vervolgens de instructies op het scherm om de handeling te voltooien.


Opmerkingen

  • Als u een map selecteert voor deze handeling, dan worden de pictogrammen voor alle bestanden in de map gewijzigd.
  • Als u [Voorgedefinieerd pictogram] selecteert, wordt het standaardpictogram opnieuw ingesteld.

Muziek > Pictogrammen wijzigen