Muziek > Het mini-bedieningspaneel gebruiken

Het mini-bedieningspaneel gebruiken

Gebruik het mini-bedieningspaneel om verschillende functies uit te voeren terwijl u muziek afspeelt.

1.

Druk op de PS-toets terwijl u muziek afspeelt.
Het XMB™-menu wordt weergegeven.

2.

Gebruik de richtingstoetsen om het pictogram te selecteren voor de muziekinhoud die wordt afgespeeld onder (Muziek).
Het mini-bedieningspaneel wordt weergegeven.

Kleine bedieningspaneelweergave. Vanaf bovenaan gelabeld van 1 tot 4.

(1)

Pictogram voor de muziekinhoud die wordt afgespeeld

(2)

Statuspictogram

(3)

Verstreken speelduur van track / totale speelduur

(4)

Pictogrammen van bedieningspaneel

Opmerkingen

  • Het pictogram voor de muziekinhoud die wordt afgespeeld wordt recht onder het (Muziek)-pictogram weergegeven.
  • Het mini-bedieningspaneel kan worden verborgen door op de cirkel-toets te drukken terwijl er muziek afspeelt.

Vorige

Om terug te keren naar het begin van de huidige of de vorige track.

Volgende

Om naar het begin van de volgende track te gaan.

Pauze

Pauze weergeven.

Stoppen

Om de weergave te stoppen en het mini-bedieningspaneel te verbergen.

Willekeurig

Om muziekstukken af te spelen in willekeurige volgorde.

Herhalen

Om tracks herhaaldelijk af te spelen. U kunt een van de drie herhaalstanden (hieronder weergegeven) selecteren door op de kruis-toets te drukken.

Pictogram '1 inhoudsitem herhalen' Om een track herhaaldelijk af te spelen.
Pictogram 'Alle inhoud herhalen' Om alle tracks herhaaldelijk af te spelen.
Geen weergave Annuleer de herhaalde weergave en speel alle tracks in volgorde.

Volume instellen

Regel het niveau van het uitvoervolume van de tracks die worden afgespeeld onder (Muziek). U kunt kiezen uit negen niveaus.

Opmerking

De audio-uitvoer kan vervormd raken als het volumeniveau te hoog is ingesteld. Verlaag het niveau als dit het geval is.

Muziek > Het mini-bedieningspaneel gebruiken