Muziek > Het bedieningspaneel gebruiken

Het bedieningspaneel gebruiken

Verscheidene handelingen uitvoeren met het bedieningspaneel op het scherm. Het bedieningspaneel kan worden weergegeven of verborgen door te drukken op de driehoek-toets.

Volume instellen

Het volumeniveau wijzigen van inhoud die onder (Muziek) wordt afgespeeld. U kunt kiezen uit negen niveaus.

Opmerking

Als het volumeniveau te hoog staat, kan het geluid vervormd worden. Verlaag in dat geval het volumeniveau.

Visuele speler

Selecteer een van de vele achtergronden voor weergave tijdens het afspelen van inhoud.

Opmerking

U kunt de achtergronden van de visuele speler niet wijzigen als er inhoud van (Foto) of (Internetbrowser) wordt weergegeven.

Toevoegen aan afspeellijst

Voeg inhoud die wordt afgespeeld toe aan een afspeellijst.

Opmerking

Enkel muziekbestanden die in de systeemopslag werden opgeslagen, kunnen aan een afspeellijst worden toegevoegd.

Verwijderen

Verwijder inhoud die wordt afgespeeld.

Opmerking

Enkel muziekbestanden die in de systeemopslag werden opgeslagen, kunnen worden verwijderd.

Weergeven

Status en andere informatie tijdens het afspelen weergeven. Informatie-items die worden weergegeven variëren naargelang de inhoud die wordt afgespeeld.

Status-/informatieweergave tijdens het afspelen van muziek. Vanaf links gelabeld van 1 tot 8.

(1)

Bedieningspaneel

(2)

Statuspictogram

(3)

Trackpictogram

(4)

Naam van artiest/naam van album

(5)

Naam van track

(6)

Verstreken tijd/totale tijd van track

(7)

Codec

(8)

Tracknummer/totaal aantal tracks

Vorige

Terug naar het begin van de huidige of vorige track gaan.

Volgende

Naar het begin van de volgende track gaan.

Snel terugspoelen/Snel vooruitspoelen

De inhoud die wordt afgespeeld snel vooruitspoelen of snel terugspoelen. Als u op de kruis-toets drukt en deze ingedrukt houdt, wordt de inhoud snel vooruitgespoeld of snel teruggespoeld zolang deze toets ingedrukt blijft.

Afspelen

Het afspelen van inhoud starten.

Pauze

De weergave tijdelijk onderbreken.

Stoppen

De weergave stoppen.

Herhalen

Inhoud herhaaldelijk afspelen. U kunt met de kruis-toets één van de drie herhaalmodi selecteren.

Pictogram '1 inhoudsitem herhalen' Een inhoudsitem herhaaldelijk afspelen.
Alle inhoud herhaaldelijk afspelen.
Geen weergave Wis herhaaldelijk afspelen en speel alle inhoud in volgorde af.

Willekeurig

Inhoud in willekeurige volgorde afspelen.

Muziek > Het bedieningspaneel gebruiken