Foto > Afbeeldingen afdrukken

Afbeeldingen afdrukken

Afbeeldingen afdrukken onder (Foto). Om deze functie te gebruiken, moet u eerst een printer configureren in [Printerselectie] onder (Instellingen) > (Printerinstellingen).

1.

Een printer aansluiten op het PS3™-systeem.

2.

Selecteer de afbeelding die u wenst af te drukken onder (Foto) en druk vervolgens op de driehoek-toets.

3.

Selecteer [Afdrukken].

4.

De printerinstellingen controleren.
U kunt op de driehoek-toets drukken om het optiesmenu weer te geven en de printerinstellingen of het aantal af te drukken kopieën wijzigen. De items die kunnen worden ingesteld, variëren naargelang de gebruikte printer.

5.

Selecteer [Afdrukken].
Het beeld wordt afgedrukt.


Opmerkingen

  • De printers die gebruikt kunnen worden, verschillen naargelang het land of de regio. Voor meer informatie, ga naar de SIE-website voor uw regio.
  • Om een afbeelding af te drukken die wordt weergegeven, drukt u op de driehoek-toets om het bedieningspaneel op het scherm weer te geven en vervolgens selecteert u [Afdrukken].
  • Om een afbeelding af te drukken die opgeslagen is op een DLNA-mediaserver, moet u eerst de afbeelding kopiëren naar de systeemopslag van het PS3™-systeem.

Foto > Afbeeldingen afdrukken