Foto > Beelden als diashow bekijken

Beelden als diashow bekijken

Elk beeld wordt automatisch in volgorde weergegeven. Nadat u het pictogram voor een map of medium hebt geselecteerd en vervolgens op de START-toets hebt gedrukt, zal de diashow beginnen.

Opmerkingen

  • De diashow kan ook worden opgestart vanuit het bedieningspaneel of het optiesmenu voor een afbeelding.
  • Als de diashow niet kan worden opgestart door op de START-toets te drukken, dan voert u deze handeling uit via het bedieningspaneel.

Het bedieningspaneel voor de diashow gebruiken

Nadat u op de driehoek-toets hebt gedrukt, wordt het bedieningspaneel weergegeven.

Stijl diashow Selecteer één van de vijf weergavepatronen voor diashows.
Snelheid diashow Selecteer één van de drie diashowsnelheden: [Snel] > [Normaal] > [Langzaam].
Vorige Ga naar het vorige beeld.
Volgende Ga naar het volgende beeld.
Afspelen De diashow starten.
Pauze De diashow pauzeren.
Stoppen De diashow beëindigen.
Herhalen De diashow herhaaldelijk afspelen.

Opmerking

Wanneer (Stijl diashow) is ingesteld op [Fotoalbum] of [Fotoalbum 2], gebruikt u de rechter joystick van de SIXAXIS™ draadloze controller om functies te bedienen zoals de afbeelding vergroten of verkleinen of de snelheid van de diashow aanpassen.

Een diashow weergeven als er muziek speelt

U kunt een diashow en muziek tegelijkertijd weergeven.

1.

Start het afspelen van muziek onder (Muziek).

2.

Druk op de PS-toets.
Het XMB™-menu wordt weergegeven.

3.

Ga naar (Foto), selecteer de afbeeldingen of de map die u als diashow wilt weergeven en druk vervolgens op START-toets.

Opmerkingen

  • Als u tijdens de gelijktijdige weergave op de PS-toets drukt, wordt het XMB™-menu weergegeven en kunt u de muziek of afbeeldingen wijzigen.
  • Om te stoppen, moet u de weergave van de diashow en de muziek apart stoppen. Na het stoppen van een van beide, selecteert u de track of afbeelding die wordt weergegeven en stopt u de weergave.
  • Een diashow en een Super Audio CD kunnen niet tegelijkertijd worden weergegeven.
  • Als (Instellingen) > (Muziekinstellingen) > [Uitvoerfrequentie] ingesteld is op [44,1/88,2/176,4 kHz], kunt u niet tegelijk muziekcontent en een diavoorstelling afspelen.

Let op

Super Audio CD's kunnen niet afgespeeld worden op sommige PS3™-toestellen. Raadpleeg [Types afspeelbare discs] voor meer informatie.

Foto > Beelden als diashow bekijken