Netwerk > Handelingen tijdens Remote-play

Handelingen tijdens Remote-play

Tijdens Remote-play kunt u de toetsen van het PS Vita-systeem of PSP™-systeem gebruiken om het PS3™-systeem te bedienen.

Een PS Vita-systeem gebruiken om het PS3™-systeem te bedienen

Tijdens Remote-play bedient u het merendeel van de functies van het PS3™-systeem met behulp van de toetsen op uw PS Vita-systeem.
U kunt verschillende functies bedienen via de taakbalk. Tik op het scherm om de taakbalk weer te geven.


De PS-toets van het PS3™-systeem bedienen

U kunt dezelfde actie uitvoeren als drukken op de PS-toets op de draadloze controller van het PS3™-systeem.

1.

Tik op het scherm.

2.

Tik op (PS).

Opmerking

Het pictogram (PS) biedt geen ondersteuning voor handelingen waarbij u de PS-toets op de draadloze controller van het PS3™-systeem gedurende een seconde of meer ingedrukt houdt. Om het PS3™-systeem uit te schakelen, tikt u op (Schakel systeem uit) en volgt u daarna de instructies op het scherm.


De toetstoewijzingen wijzigen

U kunt kiezen tussen toetstoewijzing [Type 1] en [Type 2]. Als u [Type 2] kiest, kunt u sommige handelingen uitvoeren door tegelijk toetsencombinaties in te voeren die niet beschikbaar zijn op het PS Vita-systeem, zoals de toetsen L2 en R3.

1.

Tik op het scherm.

2.

Tik op (Instellingen) > [Knoppen toewijzen].

3.

Tik op het type toetstoewijzing dat u wilt gebruiken.


De beeldkwaliteit instellen

U kunt de beeldkwaliteit instellen op [+1], [Standaard] of [-1].

1.

Tik op het scherm.

2.

Tik op (Instellingen) > [Beeldkwaliteit].

3.

Tik op de gewenste beeldkwaliteit.

Opmerking

Afhankelijk van de netwerkomgeving, kunnen bij een hoge beeldkwaliteit de beelden en de bijbehorende geluiden haperen.


De instellingen voor Remote-play herstellen

De apparaatregistratie wissen en de toetstoewijzingen en instellingen voor de beeldkwaliteit herstellen naar de standaardwaarden:

1.

Tik op het scherm.

2.

Tik op (Instellingen) > [Instellingen herstellen] > [Herstellen] > [OK].

Opmerking

U kunt de instellingen ook herstellen vanaf het scherm waar u de verbindingsmethode voor Remote-play selecteert. Tik op (Opties) > [Instellingen] > [Instellingen herstellen] en volg de instructies op het scherm.


De schermmodus wijzigen

U kunt de schermmodus wijzigen door te dubbeltikken op het scherm.

Opmerking

U kunt de schermmodus niet wijzigen wanneer de werkbalk wordt weergegeven op het scherm of tijdens het spelen van een game.

Een PSP™-systeem gebruiken om het PS3™-systeem te bedienen

Als u een PSP™-systeem gebruikt voor Remote-play en u op de PS-toets (HOME-toets) drukt, wordt een menu voor het bedienen van het PS3™-systeem weergegeven.

Menu-items

De menu-items die beschikbaar zijn op het PSP™-systeem variëren naargelang de versie van de systeemsoftware die u gebruikt.

PS-toets Dezelfde handelingen uitvoeren als de PS-toets op de draadloze controller.*1
Eindigen Remote-play Remote-play beëindigen.

Afsluiten en schakel het PS3™-systeem uit: Sluit remote-play af en schakel vervolgens het PS3™-systeem uit.

Afsluiten zonder het PS3™-systeem uit te schakelen: Sluit remote-play af en laat het PS3™-systeem ingeschakeld. Selecteer deze optie als u uw PS3™-systeem gebruikt om bestanden te kopiëren of om te downloaden in de achtergrond en andere taken uit te voeren waarvoor u uw systeem dient ingeschakeld te houden.
Instellingen Pas de instellingen aan van de toetsen van het PSP™-systeem.

Knoppen toewijzen: gebruik de toetsen van het PSP™-systeem op dezelfde manier als de toetsen van de draadloze controller van het PS3™-systeem. Selecteer een van de twee toewijzingstypes.

Communicatie-instellingen: stel de reactiesnelheid in van de toetsen van het PSP™-systeem. Selecteer een van de vijf niveaus die reactiesnelheid met beeldkwaliteit combineren, of kies [Aangepast].*2
Verbindingsstatus Kies om de verbindingsstatus van Remote-play weer te geven.
*1

Handelingen waarbij de PS-toets gedurende minstens 2 seconden wordt ingedrukt, worden niet ondersteund.

*2

Hoewel door het instellen van [Reactiesnelheid] en [Beeldkwaliteit] op het maximumniveau de reactiesnelheid sneller en de beeldkwaliteit beter worden, kunnen het beeld en geluid verstoord worden.

Netwerk > Handelingen tijdens Remote-play