Netwerk > Zoeken op internet

Zoeken op internet

U kunt een zoekopdracht uitvoeren op het internet vanaf het XMB™-scherm met behulp van een of meerdere trefwoorden.

1.

Selecteer (Internetzoeken) onder (Netwerk).
Het toetsenbord verschijnt op het scherm.

2.

Geef het trefwoord in dat u wilt gebruiken voor de zoekopdracht.
Geef het trefwoord in en selecteer dan Bevestigen om de tekst te bevestigen. Er verschijnt een pagina met de zoekresultaten.

Netwerk > Zoeken op internet