Instellingen > Randapparatuurinstellingen > Instellingen audioapparaat

Instellingen audioapparaat

Instellingen voor invoer-/uitvoerapparaten voor audio wijzigen.

Microfoon niveau Het volume van de microfoon instellen.
Invoerapparaat Selecteer het invoerapparaat dat moet worden gebruikt.
Uitvoerapparaat Selecteer het uitvoerapparaat dat moet worden gebruikt.

Bluetooth®-apparaten opnieuw aansluiten

Als de verbinding tussen het PS3™-systeem en een Bluetooth®-apparaat verbroken is, kunt u de verbinding opnieuw herstellen. Selecteer [Invoerapparaat] of [Uitvoerapparaat], druk op de driehoek-toets en selecteer [Verbinding maken] in het optiemenu om de apparaten aan te sluiten.

De functie voor echovermindering instellen

Als u weergalming hoort bij het gebruik van een microfoon, selecteert u [Invoerapparaat], drukt u op de toets driehoek en selecteert u vervolgens [Instellingen] in het weergegeven optiemenu. Selecteer een optie en volg de instructies op het scherm om de instelling aan te passen.

Echovermindering instellen Voert de kalibratieprocedure uit voor het verminderen van weergalming.
Echovermindering herstellen Verwijdert de instelling voor echovermindering die voordien was ingesteld.

Opmerking

Op bepaalde microfoons kunt u deze instelling mogelijk niet aanpassen.

Instellingen > Randapparatuurinstellingen > Instellingen audioapparaat