Instellingen > Systeeminstellingen > Automatisch updaten

Automatisch updaten

Voor het gebruik van sommige functies moet u zich abonneren op de PlayStation®Plus-abonnementsservice.

Als deze functie ingesteld is op [Aan], wordt het PS3™-systeem dagelijks automatisch ingeschakeld op het opgegeven tijdstip, worden de opgegeven handelingen uitgevoerd en wordt het systeem vervolgens automatisch uitgeschakeld.

Uit Instellen om de automatische updatefunctie niet te gebruiken
Aan Instellen om de automatische updatefunctie te gebruiken

U kunt automatische updates instellen voor de volgende items.


Opmerkingen

  • Stel [Opgeslagen gegevens uploaden naar de online opslag] in voor elke game. Meer informatie over dit item vindt u onder (Game) > [PlayStation®3-software spelen] > [Opgeslagen data gebruiken] in deze handleiding.
  • Na het selecteren van [Aan] gebruikt u de richtingstoetsen om de tijdsperiode te selecteren waarbinnen u wilt dat de automatische update uitgevoerd wordt. Volg de instructies op het scherm als er een scherm verschijnt waarin u wordt gevraagd de instellingen voor het automatisch aanmelden bij PSNSM weer te geven.
  • Deze functie kan slechts op één PS3™-systeem per Sony Entertainment Network-account gebruikt worden. Als de automatische updatefunctie op twee of meer PS3™-systemen voor dezelfde account op [Aan] ingesteld wordt, blijft deze functie ingesteld op [Aan] op het laatst ingestelde systeem en zal deze automatisch ingesteld worden op [Uit] op alle andere systemen.
  • Op het PS3™-systeem moet de stand-bystand geactiveerd zijn (de activiteitsindicator licht rood op) tijdens de tijdsperiode waarbinnen u wilt dat het systeem de automatische update uitvoert.
  • Systeemsoftware-updatedata worden automatisch gedownload maar niet geïnstalleerd. U moet de systeemsoftware-updatedata handmatig installeren.
  • PlayStation Plus wordt weergegeven voor gamepatches en aanbevolen games die automatisch gedownload werden. Content die automatisch gedownload en geïnstalleerd werd maar niet wordt gebruikt, wordt na een maand automatisch verwijderd.
  • Zelfs als [Automatisch updaten] ingesteld is op [Aan], wordt er geen inhoud gedownload als de hoeveelheid vrije ruimte in de systeemopslag minder dan 5 GB bedraagt.
  • Kies voor [Uit] om voor alle geselecteerde opties voor automatisch updaten de standaardinstellingen te herstellen.

Instellingen > Systeeminstellingen > Automatisch updaten