Instellingen > Systeeminstellingen > Backup hulpprogramma

Backup hulpprogramma

Een back-up maken van data die in de systeemopslag zijn opgeslagen naar opslagmedia of een USB-apparaat voor massaopslag, of data herstellen waarvan een back-up werd gemaakt.

Backup maken Een back-up maken van data in de systeemopslag naar een opslagmedium of een USB-apparaat voor massaopslag.
Herstellen Data herstellen waarvan een back-up werd gemaakt op een opslagmedium of een USB-apparaat voor massaopslag naar de systeemopslag.
Back-updata verwijderen Data verwijderen waarvan een back-up werd gemaakt op opslagmedia of een USB-apparaat voor massaopslag.

Let op

U kunt geen back-up maken van uw trofee-informatie met behulp van het Backup hulpprogramma. Indien u trofee-informatie wilt opslaan, is het aanbevolen om een Sony Entertainment Network-account aan te maken en de informatie op te slaan op de server. Om een back-up te maken van uw trofee-informatie op de PSNSM-server, selecteer (PlayStation™Network) > (Trofeecollectie), druk op de driehoek-toets en selecteer [Synchroniseren met server] in het optiemenu.


Opmerkingen

 • Back-ups van data kunnen worden gemaakt op een Memory Stick™, SD Memory Card, CompactFlash® en USB-apparaten voor massaopslag. Een geschikte USB-adapter (niet bijgeleverd) is vereist om opslagmedia met bepaalde PS3™-modellen te gebruiken. Schijfmedia zoals een CD-R kunnen niet worden gebruikt.
 • Een vaste schijf met USB-aansluiting kan ook worden gebruikt om een reservekopie te maken van gegevens en wordt weergegeven onder het pictogram bij aansluiting. Merk op dat de schijf moet zijn geformatteerd in het FAT32-bestandssysteem om te worden herkend door het PS3™-systeem.
 • Back-updata wordt opgeslagen in de map [PS3] - [EXPORT] - [BACKUP]. De mappen worden automatisch aangemaakt.
 • Als u de naam van de map of het bestand van back-ups wijzigt, kunt u de data mogelijk niet herstellen.
 • Als u een van de volgende handelingen uitvoert na een back-up, worden videobestanden met auteursrechtenbescherming mogelijk niet correct in het back-up-bestand opgeslagen.
 • - De systeemopslag formatteren
 • - Het PS3™-systeem herstellen
 • - Auteursrechtelijk beschermde video verplaatsen
 • - Auteursrechtelijk beschermde video downloaden
 • - Auteursrechtelijk beschermde video met een tijdsbeperking voor de eerste keer afspelen
 • Als u een back-up maakt van data op een PS3™-systeem en deze data vervolgens overzet naar een ander PS3™-systeem met het hulpprogramma voor dataoverdracht, kunnen opgeslagen gamedata waarvoor kopiëren niet is toegestaan en die inbegrepen zijn in de back-up niet meer worden hersteld op beide systemen.
 • Bepaalde typen van back-updata kunnen worden hersteld op een ander PS3™-systeem. De typen van data die kunnen worden hersteld op een ander systeem zijn de volgende:
 • - Opgeslagen data van PlayStation®3-software *1
 • - Opgeslagen data voor minigames ("minis")
 • - Opgeslagen data voor PSP™Game-software
 • - Afbeeldingsbestanden onder (Foto)
 • - Muziekbestanden onder (Muziek) *2
 • - Videobestanden onder (Video) *2
 • - Bladwijzers toegevoegd onder (Internetbrowser)
 • - Termen die zijn toegevoegd met (Instellingen) > (Systeeminstellingen) > [Term toevoegen/bewerken] of voorspelbare termen die werden "geleerd" door het schermtoetsenbord
 • *1  Data met kopieerbescherming kunnen niet worden hersteld. Opgeslagen data die hersteld zijn, kunnen bovendien mogelijk niet worden gebruikt in bepaalde games.
  *2  Uitgezonderd auteursrechtelijk beschermde data.
 • In bepaalde gevallen kunt u mogelijk de functie Backup hulpprogramma niet gebruiken om correct een back-up te maken van het systeem of het te herstellen. Het is aanbevolen om belangrijke data altijd naar opslagmedia te kopiëren of te verplaatsen om een aparte back-up van uw data te maken.

Instellingen > Systeeminstellingen > Backup hulpprogramma