Instellingen > Video-instellingen

Video-instellingen

De afspeelmethode voor BD's (Blu-ray Disc), DVD's of videobestanden instellen.

BD - Taalmenu

De menutaal voor BD's instellen.

BD - Taalaudio

De audiotaal voor BD's instellen.

BD - Taalondertiteling

De taal van ondertitels voor BD's instellen.

BD - Internetverbinding

Kies of uw PS3™-systeem al dan niet verbinding maakt met internet tijdens het afspelen van een BD. Deze instelling geldt alleen voor BD's die Profiel 2.0 (BD-LIVE) ondersteunen.

Bevestigen Hiermee stelt u uw systeem zo in dat het om bevestiging vraagt voordat het verbinding met internet maakt.
Toestaan Hiermee stelt u uw systeem zo in dat het verbinding maakt met internet zonder om bevestiging te vragen.

DVD - Taalmenu

De menutaal voor DVD's instellen.

DVD - Taalaudio

De audiotaal voor DVD's instellen.

DVD - Taalondertiteling

De taal van ondertitels voor DVD's instellen.

Ondertitels voor slechthorenden

Hiermee kunt u instellen of ondertitels voor slechthorenden al dan niet worden weergegeven. Deze instelling is alleen beschikbaar op PS3™-systemen die verkocht worden in Noord-Amerika.

Uit Kies deze optie om geen ondertitels voor slechthorenden weer te geven.
Aan Kies deze optie om ondertitels voor slechthorenden weer te geven.

Opmerking

Om ondertitels voor gehoorgestoorden weer te geven, drukt u op de driehoek-toets tijdens het afspelen van inhoud onder (Video) en selecteert u [Ondertitelingsopties] via het bedieningspaneel.

Instellingen voor ondertitels voor slechthorenden

Stel [Ondertitels voor slechthorenden weergeven zoals opgegeven door content] in op [Uit] om geavanceerde instellingen voor de weergavemethode te configureren. Deze functie is alleen beschikbaar op PS3™-systemen die verkocht worden in Noord-Amerika.

BD/DVD - Bioscoop omzetting

De afspeelmethode instellen van videocontent opgenomen met interlace-indeling. Videocontent kan videomateriaal (series of sportprogramma's op tv), filmmateriaal (films) of animatiemateriaal (tekenfilms op tv) zijn. Gebruik de instellingen die geschikt zijn voor het type video-inhoud dat u wilt afspelen. Gebruik in de meeste gevallen [Automatisch].

Automatisch Instellen om het verschil tussen video-, film- en animatiemateriaal automatisch te detecteren en de beste conversiemethode voor elk materiaal te selecteren.
Video Altijd in de conversiemodus voor videomateriaal afspelen.

Stel deze optie in als [Automatisch] de beeldkwaliteit niet verbetert.

DVD - Breedbeeld

Het formaat van het beeld op het scherm voor DVD's instellen. Deze instelling is enkel actief als het tv-type op [4:3] is ingesteld onder (Instellingen) > (Beeldscherminstellingen) > [Instellingen video-uitvoer].

Pan en scan Stel deze optie in om het beeld het tv-scherm te laten opvullen door delen aan de boven- en onderkant of linker- en rechterkant van het beeld weg te snijden.
Letterbox Stel deze optie in om het beeld in zijn originele verhoudingen weer te geven met zwarte randen aan de boven- en onderkant van het beeld.

BD/DVD - Upscalen

Instellingen voor geüpscalede uitvoer aanpassen bij het afspelen van een BD of DVD. Upscalen is een functie die gebruikt kan worden om videocontent te converteren naar een hogere resolutie dan het origineel. Door geüpscalede uitvoer te activeren, kan videocontent afgespeeld worden in een hogere resolutie.

Uit Geüpscalede uitvoer uitschakelen.
Dubbel Scale*1 Upscalen en weergeven met dubbele horizontale en verticale afmetingen.
Normaal Upscalen en weergeven met een grootte gelijk aan de schermgrootte.
Volledig scherm*2 Upscalen en weergeven met volledig scherm door het beeld uit te rekken.
*1

Deze optie kan enkel worden gebruikt wanneer een video in SD-resolutie wordt afgespeeld en de instelling voor video-uitvoer van het PS3™-systeem op 1080p of 1080i staat.

*2

Het is mogelijk dat bij bepaalde inhoud de verhoudingen van de videobeelden gewijzigd zijn.

Opmerkingen

 • Als u deze functie wilt gebruiken, moet een tv die compatibel is met HD-invoer en -uitvoer aangesloten zijn door middel van een HDMI- of een component-AV-kabel. De instelling voor video-uitvoer van het PS3™-systeem moet bovendien zijn ingesteld op 1.080p, 1.080i of 720p.
 • Bij het afspelen van DVD-inhoud beschermd door auteursrechten, zoals commerciële DVD-video's, heeft u een HDMI-kabel nodig om de video-inhoud te upscalen.
 • Blu-ray-discs die opgenomen zijn in het BDMV-formaat, zoals in de handel verkrijgbare Blu-ray-videosoftware (BD-ROM), worden altijd afgespeeld in de stand [Normaal].
 • Het 3D-beeld wordt weergegeven in de oorspronkelijke resolutie.
 • Zet deze functie op [Uit] indien de beeldkwaliteit vermindert of indien het beeld er niet normaal uitziet na het upscalen.

BD/DVD - Video-uitvoer (HDMI)

Stel het juiste video-uitvoerformaat in bij het afspelen van een BD of DVD. Stel deze optie in als het systeem is aangesloten op een tv door middel van een HDMI-kabel. Pas indien nodig de instellingen aan voor de gebruikte tv.

Automatisch Stel deze optie in om automatisch het beste video-uitvoerformaat te selecteren voor de gebruikte tv.
RGB Uitvoeren in RGB.
Y Pb/Cb Pr/Cr Uitvoeren in Y Pb/Cb Pr/Cr.

1080p 24 Hz Output (HDMI)

Hiermee bepaalt u of u de 1.080p 24 Hz video-uitvoermodus wilt gebruiken voor de uitvoer van BD-video. Stel deze optie in als het systeem is aangesloten op een tv door middel van een HDMI-kabel. Pas indien nodig de instellingen aan voor de gebruikte tv.

Automatisch Automatisch overschakelen naar de passende video-uitvoermodus voor de aangesloten tv.
Uit Ingesteld op uitvoeren met de maximale resolutie die werd geselecteerd in de instellingen voor video-uitvoer van het PS3™-systeem. (De video-uitvoer wordt niet weergegeven bij 1080p 24 Hz).
Aan Instellen om BD-video die is opgenomen aan 1.080p 24 Hz, rechtstreeks uit te voeren met een resolutie van 1.080p 24 Hz.

Opmerkingen

 • De gebruikte tv of AV-versterker (ontvanger) moet 1.080p 24 Hz videomodus ondersteunen. Meer informatie kunt u vinden in de handleiding van het apparaat.
 • De Blu-ray Disc(BD) die u wenst af te spelen, moet eveneens 1.080p 24Hz videomodus ondersteunen. In de meeste gevallen worden videobeelden opgenomen met een resolutie van 1.080p 24 Hz voor commerciële BD-videosoftware (BD-ROM's), waar "1080p" wordt weergegeven als de opnamemodus.
 • Als de instellingen voor video-uitvoer niet overeenkomen met de gebruikte tv, wordt de video mogelijk niet correct weergegeven op het scherm wanneer de resolutie wijzigt. Na een korte periode zal de instelling automatisch opnieuw overschakelen naar de originele resolutie. Als gedurende meer dan 30 seconden niets wordt weergegeven op het scherm, schakelt u het systeem uit en vervolgens schakelt u het opnieuw in.
 • Stel deze optie in op [Uit] als de beelden niet correct worden weergegeven wanneer [Automatisch] of [Aan] is geselecteerd.

BD/DVD - Dynamic Range controle

De dynamic range controlefunctie van uw PS3™-systeem in- of uitschakelen bij het afspelen van een BD of DVD met Dolby audio (Dolby Digital, Dolby Digital Plus en Dolby TrueHD). Deze instelling dient enkel gebruikt te worden als het audioformaat Lineaire PCM geselecteerd is als het audio-uitvoer formaat.

Automatisch Hiermee schakelt u de functie automatisch in- of uit.
Uit Hiermee schakelt u dynamic range controle uit.
Aan Hiermee schakelt u dynamic range controle in.

Opmerkingen

 • Bij het uitvoeren van audio via een HDMI-kabel moet u [Lineaire PCM] selecteren onder (Instellingen) > (Video-instellingen) > [BD/DVD - Audio-uitvoer (HDMI)] om gebruik te maken van deze functie.
 • Bij het uitvoeren van audio via een optische digitale kabel moet u het volgende doen om gebruik te maken van deze functie:
 • - Voor het afspelen van BD's: selecteer [Lineaire PCM] onder (Instellingen) > (Video-instellingen) > [BD - Audio-uitvoerformaat (optisch digitaal)].
 • - Voor het afspelen van DVD's: schakel [Dolby Digital 5.1 kanalen] uit onder (Instellingen) > (Geluidsinstellingen) > [Instellingen audio-uitvoer] > [Optisch digitaal].

BD/DVD - Audio-uitvoer (HDMI)

Stel het te gebruiken audio-uitvoerformaat in voor het afspelen van een BD of DVD met audio opgenomen in Dolby Digital of DTS®-formaat. Deze instelling wordt gebruikt als er een audio-uitvoerapparaat op het systeem is aangesloten via een HDMI-kabel.

Bitstream Instellen om audio uit te voeren met het originele digitale signaal als prioriteit.
Lineaire PCM Instellen om audio uit te voeren door het digitale signaal naar het formaat Lineaire PCM te converteren.

Opmerking

Als [Bitstream] is geselecteerd, worden bepaalde delen van de audio-inhoud mogelijk niet uitgevoerd.

BD - Audio-uitvoerformaat (optisch digitaal)

Stel het te gebruiken audio-uitvoerformaat in voor het afspelen van een BD met audio opgenomen in Dolby Digital of DTS®-formaat. Deze instelling wordt gebruikt als er een audio-uitvoerapparaat op het systeem is aangesloten via een digitale optische kabel.

Bitstream (Direct) Instellen om audio uit te voeren met het originele digitale signaal als prioriteit.
Bitstream (Mix) Instellen om audio uit te voeren die gemixt werd met geluidseffecten zoals knopgeluiden en vervolgens geconverteerd werd naar bitstreamindeling.
Lineaire PCM Instellen om audio uit te voeren door het digitale signaal naar het formaat Lineaire PCM te converteren.

Opmerkingen

 • Als [Bitstream (Direct)] is geselecteerd, worden bepaalde delen van de audio-inhoud mogelijk niet uitgevoerd.
 • Als [Bitstream (Mix)] is geselecteerd, wordt het geluid uitgevoerd in Bitstream (Direct) wanneer Blu-ray 3D™-content afgespeeld wordt.

Systeemopslag - Taal van de audio

De taal voor de audio instellen voor inhoud die opgeslagen is in de systeemopslag.

Opmerking

Afhankelijk van de content kunt u mogelijk de taal voor de audio niet opgeven.

Systeemopslag - Taal van de ondertiteling

De taal van de ondertiteling instellen voor inhoud die opgeslagen is in de systeemopslag.

Opmerking

Afhankelijk van de content kunt u mogelijk de taal van de ondertiteling niet opgeven.

Sequentieel afspelen

Het PS3™-systeem instellen om meerdere video's die opgeslagen zijn in de systeemopslag of op opslagmedia sequentieel af te spelen.

Uit Ingesteld om video's niet sequentieel af te spelen.
Aan Ingesteld om video's sequentieel af te spelen.

Opmerking

Deze functie is niet beschikbaar op bepaalde types van videocontent, zoals content met beperkingen ouderlijk toezicht. Het PS3™-systeem zal deze contenttypes overslaan en de volgende video in de sequentie afspelen.

50 Hz video-uitvoer

Deze optie is alleen beschikbaar voor PS3™-systemen verkocht in Europa. Selecteer deze optie als u de 50 Hz uitvoer wilt gebruiken van content in HD-resolutie die opgenomen is met 50 Hz. Deze instelling geldt alleen voor video-inhoud die opgeslagen is in de systeemopslag of op opslagmedia.

Automatisch De afspeelmethode aanpassen om de PS3™-uitvoerfrequentie (59,94 Hz) te gebruiken, ongeacht de frequentie gebruikt om de content op te nemen.
50 Hz De videocontent afspelen met frequentie 50 Hz of 59,94 Hz op basis van de frequentie gebruikt om de content op te nemen.

Opmerking

Als deze optie ingesteld is op [50 Hz], kan het scherm flikkeren of vervormen telkens als de frequentie verandert.

Instellingen > Video-instellingen