Instellingen > Randapparatuurinstellingen > Bluetooth®-apparaten beheren

Bluetooth®-apparaten beheren

Bluetooth®-compatibele apparaten registreren op of koppelen aan uw PS3™-systeem. U kunt ook de Bluetooth®-apparaten beheren die met uw systeem verbinding maken.

Een Bluetooth®-compatibel apparaat registreren

1.

Maak het Bluetooth®-compatibele apparaat en de pincode gebruiksklaar.
Een "pincode" is een soort hardware-id die wordt gebruikt om Bluetooth®-apparaten te registreren of te koppelen. Bepaalde apparaten hebben geen pincode nodig. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de instructies die worden meegeleverd bij het apparaat.

2.

Selecteer (Instellingen) > (Randapparatuurinstellingen).

3.

Selecteer [Bluetooth®-apparaten beheren].
Indien u een of meer Bluetooth®-apparaten geregistreerd hebt, wordt een lijst van geregistreerde apparaten weergegeven.

4.

Selecteer [Nieuw apparaat registreren].
Indien u nog geen Bluetooth®-apparaten geregistreerd hebt, zult u gevraagd worden of u het apparaat wilt registreren. Selecteer [Ja] om verder te gaan.

5.

Selecteer [Nu zoeken].
Uw PS3™-systeem geeft een lijst van Bluetooth®-apparaten weer die zich binnen het bereik van het systeem bevinden.

6.

Selecteer het apparaat dat u wilt registreren of koppelen met uw PS3™-systeem.
Voltooi de registratie door de pincode van uw Bluetooth®-apparaat in te geven, als dat gevraagd wordt.

Opmerkingen

  • Als u het maximale aantal draadloze controllers gebruikt, dient u apparaten die u niet gebruikt te verwijderen uit de lijst van geregistreerde apparaten om plaats te maken voor het nieuwe Bluetooth®-apparaat.
  • Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die met het apparaat meegeleverd werd voor meer informatie over het Bluetooth®-compatibele apparaat.

Bluetooth®-apparaten beheren

Informatie controleren over Bluetooth®-compatibele apparaten die aangesloten zijn op uw PS3™-systeem, of apparaten aansluiten en loskoppelen. Nadat u het apparaat hebt geselecteerd dat u wilt beheren, drukt u op de driehoek-toets en selecteert u opties uit het optiemenu.

Instellingen > Randapparatuurinstellingen > Bluetooth®-apparaten beheren