Instellingen > Randapparatuurinstellingen > Instellingen camera-apparaat

Instellingen camera-apparaat

Het beeld testen van een USB-camera (apart verkrijgbaar) die verbonden is met het systeem door middel van een USB-kabel. U kunt voor bepaalde camera's instellingen aanpassen om flikkerende beelden te verminderen. Door de stroomfrequentie aan te passen aan de frequentie van de regio waar de camera wordt gebruikt, kunt u mogelijk flikkerende beelden verminderen. De weergegeven items zijn afhankelijk van de gebruikte camera.

Uit Reductie van flikkering uitschakelen.
Basisinstellingen camera De basisinstellingen voor de camera gebruiken.
50 Hz Gebruik deze optie als de stroomfrequentie in uw regio 50 Hz bedraagt.
60 Hz Gebruik deze optie als de stroomfrequentie in uw regio 60 Hz bedraagt.

Opmerkingen

  • U kunt een compatibele USB-camera (EyeToy™) / PlayStation®Eye / USB-camera die voldoet aan USB video class (UVC) gebruiken op het PS3™-systeem.
  • Gebruik een USB-hub die USB 2.0 ondersteunt als u een USB-camera met een hub aansluit. Als u een hub gebruikt die USB 2.0 niet ondersteunt, kan de kwaliteit afnemen of wordt mogelijk geen beeld weergegeven.
  • Contacteer een handelaar die de randapparaten verkoopt voor meer informatie over de ondersteunde randapparaten en gebruiksinstructies.

Instellingen > Randapparatuurinstellingen > Instellingen camera-apparaat