Instellingen > Netwerkinstellingen > Mediaserver verbinding

Mediaserver verbinding

De instellingen aanpassen voor de verbinding met apparaten die DLNA ondersteunen.

Inschakelen Verbinding inschakelen met apparaten die DLNA ondersteunen.
Uitschakelen Verbinding uitschakelen met apparaten die DLNA ondersteunen.

Over DLNA

DLNA (Digital Living Network Alliance) is een standaard waarmee u digitale apparaten zoals pc's, digitale videorecorders en tv's kunt aansluiten op een netwerk en data kunt uitwisselen tussen de verschillende verbonden, met DLNA-compatibele apparaten.

Apparaten die DLNA-compatibel zijn, hebben twee functies: "Servers" verspreiden media zoals beeld-, muziek- of videobestanden, en "clients" ontvangen de media en spelen ze af. Bepaalde apparaten vervullen beide functies. Wanneer u een PS3™-systeem als client gebruikt, kunt u door middel van een DLNA-mediaserver via een netwerk afbeeldingen weergeven of muziek- of videobestanden afspelen die op een apparaat zijn opgeslagen.


Verbind het PS3™-systeem en de DLNA-mediaserver

Verbind het PS3™-systeem en de DLNA-mediaserver door middel van een kabel of een draadloze verbinding.


Voorbeeld van een verbinding met een pc door middel van een kabel

Geïllustreerd voorbeeld van een bekabelde verbinding. Verbind het PS3-systeem en DLNA-serverapparaten zoals pc's en digitale videorecorders met een router met behulp van een ethernetkabel.


Voorbeeld van een verbinding met een pc door middel van een draadloze verbinding

Geïllustreerd voorbeeld van een draadloze verbinding. Verbind het PS3-systeem en DLNA-serverapparaten zoals pc's en digitale videorecorders met een draadloze router.


Een DLNA-mediaserver instellen

Stel de DLNA-server in zodat hij kan gebruikt worden door het PS3™-systeem. De volgende apparaten kunnen worden gebruikt als DLNA-mediaservers:


Wanneer u een AV-apparaat gebruikt als DLNA-mediaserver

Schakel de DLNA-mediaserverfunctie in van het aangesloten apparaat om de inhoud ervan beschikbaar te maken voor gedeelde toegang. De instelmethode varieert naargelang het aangesloten apparaat. Meer informatie kunt u vinden in de handleiding van het apparaat.


Wanneer u een Microsoft Windows-pc gebruikt als DLNA-mediaserver

U kunt een Microsoft Windows-pc gebruiken als DLNA-mediaserver door gebruik te maken van de functies van Windows Media Player 11.

1.

Start Windows Media Player 11.

2.

Selecteer [Media delen] in het menu [Mediabibliotheek].

3.

Vink de optie [Mijn mediabestanden delen] aan.

4.

Kies de apparaten waarmee u data wilt delen uit de lijst met apparaten onder het selectievakje [Mijn mediabestanden delen] en selecteer vervolgens [Toestaan].

5.

Selecteer [OK].
De setup voor de DLNA-mediaserver is voltooid.

Opmerkingen

 • Windows Media Player 11 is niet standaard geïnstalleerd op een Microsoft Windows-pc. Download het installatiebestand van de Microsoft-website om Windows Media Player 11 te installeren.
 • Meer informatie over het gebruik van Windows Media Player 11 vindt u via de helpfunctie van Windows Media Player 11.
 • In sommige gevallen is het mogelijk dat originele DLNA-mediaserversoftware geïnstalleerd is op de pc. Meer informatie kunt u vinden in de handleiding van de computer.

DLNA-mediaserverinhoud afspelen

Wanneer u het PS3™-systeem inschakelt, worden DLNA-mediaservers op hetzelfde netwerk automatisch gedetecteerd en pictogrammen voor de gedetecteerde servers worden weergegeven onder (Foto), (Muziek) en (Video).

1.

Selecteer het pictogram van de DLNA-mediaserver waarmee u verbinding wilt maken onder (Foto), (Muziek) of (Video). Alle beschikbare mappen en bestanden die kunnen worden afgespeeld door het PS3™-systeem zullen worden weergegeven.

2.

Selecteer het bestand dat u wenst af te spelen.

Opmerkingen

 • Het PS3™-systeem moet zijn aangesloten op een netwerk. Raadpleeg (Instellingen) > (Netwerkinstellingen) > [Instellingen internetverbinding] in deze handleiding voor meer informatie over netwerkinstellingen.
 • Wanneer de methode voor het toewijzen van IP-adressen werd gewijzigd van AutoIP in DHCP in de instellingen voor de netwerkomgeving, voert u een nieuwe zoekopdracht uit voor servers onder (Zoeken naar mediaservers).
 • De DLNA-mediaserver wordt enkel weergegeven wanneer [Mediaserver verbinding] is ingeschakeld onder (Instellingen) > (Netwerkinstellingen).
 • De mapnamen die worden weergegeven, variëren naargelang de DLNA-mediaserver.
 • Afhankelijk van de DLNA-mediaserver kunnen bepaalde bestanden mogelijk niet worden afgespeeld of kunnen handelingen tijdens het afspelen beperkt zijn.
 • U kunt geen inhoud afspelen die beschermd is door auteursrechten.
 • Bestandsnamen van gegevens die opgeslagen zijn op servers die niet compatibel zijn met DLNA, hebben mogelijk een asterisk toegevoegd aan de bestandsnaam. In sommige gevallen kunnen deze bestanden niet worden afgespeeld op het PS3™-systeem. Zelfs al kunnen de bestanden toch worden afgespeeld op het PS3™-systeem, is het mogelijk dat ze niet kunnen worden afgespeeld op andere apparaten.
 • Mogelijk moet u het systeem (CECH-4200-reeks of recenter) aansluiten met behulp van een HDMI-kabel om video-inhoud te kunnen afspelen.

Manueel zoeken naar DLNA-mediaservers

U kunt zoeken naar DLNA-mediaservers op hetzelfde netwerk. Gebruik deze functie wanneer er geen DLNA-mediaserver wordt gevonden bij het inschakelen van het PS3™-systeem.


Selecteer (Zoeken naar mediaservers) onder (Foto), (Muziek) of (Video). Wanneer de zoekresultaten worden weergegeven en u terugkeert naar het XMB™-menu, zal een lijst met DLNA-mediaservers worden weergegeven die kunnen worden aangesloten.

Opmerking

(Zoeken naar mediaservers) wordt enkel weergegeven wanneer [Mediaserver verbinding] ingeschakeld is in (Netwerkinstellingen) onder (Instellingen).

Instellingen > Netwerkinstellingen > Mediaserver verbinding