Instellingen > Netwerkinstellingen > Internetverbinding testen

Internetverbinding testen

De internetverbinding testen en de resultaten bekijken.

IP-adres ophalen Controleer of een IP-adres werd verkregen.
Internetverbinding Controleer of er een verbinding met het internet werd gemaakt.
PSNSM* Geeft weer of u er al dan niet in geslaagd bent u aan te melden op het PSNSM.
UPnP* Controleer de status van UPnP (Universal Plug and Play).

Beschikbaar: u kunt UPnP gebruiken.

Niet beschikbaar: u kunt UPnP niet gebruiken.

Uitgeschakeld: UPnP werd uitgeschakeld in de netwerkinstellingen van het PS3™-systeem.
NAT-type* Controleer hoe het PS3™-systeem met het internet is verbonden. Deze informatie kan worden gebruikt om te oordelen of het moeilijk is om verbinding te maken met andere PS3™-systemen bij gebruik van stem-/videochat of de communicatiefuncties van games.

Type 1: rechtstreeks verbonden met het internet

Type 2: verbonden met het internet via een router

Type 3: verbonden met het internet via een router

Voor type 3 kan het onmogelijk zijn om te communiceren met andere PS3™-systemen en kunnen stem-/videochat en de communicatiefuncties van games beperkt zijn. Raadpleeg in dat geval [Verbinding maken met PSNSM] in deze handleiding.
Verbindingssnelheid (Downloaden)* Controleer de verbindingssnelheid waarmee het PS3™-toestel gegevens downloadt van het internet.
Verbindingssnelheid (Uploaden)* Controleer de verbindingssnelheid waarmee het PS3™-toestel gegevens uploadt naar het internet, zoals het versturen van een bericht.
*

Wordt alleen weergegeven als u een Sony Entertainment Network-account hebt aangemaakt (of als u zich hebt aangemeld).

Opmerkingen

  • Volg de instructies op het scherm om de netwerkinstellingen te controleren als [Mislukt] wordt weergegeven voor [IP-adres ophalen] of [Internetverbinding]. U kunt netwerkinstellingen wijzigen onder (Instellingen) > (Netwerkinstellingen) > [Instellingen internetverbinding]. Raadpleeg de informatie van uw internetserviceprovider of de handleiding bij het netwerkapparaat voor meer informatie over de vereiste instellingen.
  • U hebt een Sony Entertainment Network-account aangemaakt (of u aangemeld) via (PlayStation™Network) > (Inschrijven).
  • Als [Geen] wordt weergegeven voor [UPnP] ondersteunt het gebruikte netwerkapparaat UPnP mogelijk niet of is UPnP mogelijk uitgeschakeld in uw netwerkinstellingen. Meer informatie kunt u vinden in de handleiding bij het netwerkapparaat.
  • Als [Type 3] onder [NAT-type] wordt weergegeven, is het PS3™-systeem of het netwerkapparaat mogelijk niet ingesteld om UPnP te gebruiken. Controleer de optie [UPnP].
  • Een router is een apparaat dat toelaat om meerdere apparaten op één internetlijn aan te sluiten.

Verbinding maken met PSNSM

Bij gebruik van PSNSM in een kantoor of huizencomplex kunnen beveiligingsfuncties zoals een firewall de communicatie mogelijk blokkeren. Raadpleeg in dat geval de volgende instructies.

In PSNSM kunt u communiceren met PSNSM-servers op het internet of rechtstreeks met andere PS3™-systemen. Communicatie met PSNSM-servers op het internet gebeurt vooral bij:

De poortnummers voor PSNSM-servers die hiervoor worden gebruikt, zijn TCP: 80, 443, 3478, 3479, 3480, 5223, 8080 en UDP: 3478, 3479.

Voor stem-/videochat en het online spelen van games wordt rechtstreekse communicatie met andere PS3™-systemen gebruikt voor dataoverdracht tijdens de stem-/videochat en online gaming. Het poortnummer dat hiervoor wordt gebruikt is UDP: 3658. Het is echter mogelijk dat u een ander poortnummer moet gebruiken als u verbonden bent met een NAT-router.

Opmerkingen

  • Als u een router gebruikt, kan rechtstreekse communicatie met andere PS3™-systemen mogelijk beperkt zijn, afhankelijk van het type router en de instellingen. Gebruik de UPnP-functie als u een router gebruikt die compatibel is met UPnP.
  • De communicatie kan worden beperkt door routers en de veiligheidsfuncties van de internetserviceproviders. Raadpleeg hiervoor de handleiding van het netwerkapparaat en de informatie van uw internetserviceprovider.

Instellingen > Netwerkinstellingen > Internetverbinding testen