Instellingen > Systeeminstellingen > Het PS Vita-systeem verbinden met een netwerk

Het PS Vita-systeem verbinden met een netwerk

U kunt instellen of Wi-Fi gebruikt moet worden om data over te zetten met een PS Vita-systeem. Meer informatie vindt u onder (Content manager) > [PS3™] > [Data vanaf en naar een PS3™-systeem overzetten via Wi-Fi] in de gebruikersgids van het PS Vita-systeem.

Uit Wi-Fi wordt niet gebruikt om data over te zetten.
Aan Wi-Fi wordt gebruikt om data over te zetten.

Opmerkingen

  • Deze instelling wordt weergegeven nadat u één keer verbinding gemaakt hebt met een PS Vita-systeem via (Content manager) op het PS Vita-systeem. De standaardinstelling is [Aan].
  • Om deze functie te gebruiken, is PS Vita-systeemsoftware versie 3.00 of hoger vereist.

Instellingen > Systeeminstellingen > Het PS Vita-systeem verbinden met een netwerk