Instellingen > Netwerkinstellingen > Instellingen internetverbinding (verbinding met kabel)

Instellingen internetverbinding (verbinding met kabel)

De methode voor de internetverbinding instellen. Bij het maken van een verbinding door middel van een Ethernet-kabel, worden automatisch de normale instellingen geselecteerd indien u de aanwijzingen op het scherm volgt.


De netwerkinstellingen variëren naargelang de netwerkomgeving en de gebruikte apparaten. De volgende procedure omschrijft een typische set-up voor verbinding met het internet via een ethernetkabel.

1.

Sluit een Ethernet-kabel op het PS3™-systeem aan.

2.

Selecteer (Instellingen) > (Netwerkinstellingen).

3.

Selecteer [Instellingen internetverbinding].
Selecteer [Ja] wanneer een bevestigingsscherm verschijnt dat aangeeft dat uw internetverbinding zal worden verbroken.

4.

Selecteer [Eenvoudig].

Nadat u de netwerkconfiguratie hebt bevestigd, wordt een lijst met instellingen weergegeven.

Afhankelijk van de netwerkomgeving die u gebruikt, kunnen bijkomende instellingen nodig zijn voor PPPoE, proxyserver of IP-adres. Voor meer informatie over die instellingen kunt u de informatie raadplegen die u gekregen hebt van uw internetprovider of de handleiding van het netwerkapparaat.

5.

Sla uw instellingen op.

6.

Test de verbinding.
Als u [Verbinding testen] selecteert, zal het systeem proberen om verbinding te maken met het internet.

7.

Bevestig de resultaten van de verbindingstest.
Als de verbinding tot stand kan worden gebracht, wordt er informatie over het netwerk getoond.


Opmerking

Volg de instructies op het scherm om de instellingen te controleren als de verbinding mislukt. Raadpleeg ook de informatie van uw internetserviceprovider en de handleiding bij het gebruikte netwerkapparaat.

Instellingen > Netwerkinstellingen > Instellingen internetverbinding (verbinding met kabel)