Instellingen > Datum- en tijdinstellingen

Datum- en tijdinstellingen

Instellingen wijzigen met betrekking tot de datum en tijd van het systeem.

Datum en tijd

Stel de datum en tijd voor het systeem in.

Handmatig instellen Jaar/maand/dag/uur/minuten/seconden (en AM/PM als u met een 12-uursklok werkt) handmatig instellen.
Instellen via internet Hiermee verkrijgt u informatie over de datum en tijd via het internet en vervolgens worden de datum en tijd van het systeem aan de hand van deze informatie ingesteld.

Automatisch instellen

Wanneer deze optie ingesteld is op [Aan] en u zich aanmeldt bij PSNSM, worden de correcte datum en tijd automatisch via het internet verkregen en ingesteld op uw systeem.

Uit De datum en tijd worden niet automatisch ingesteld op het systeem.
Aan De datum en tijd worden automatisch ingesteld op het systeem.

Opmerking

Als er een game of een bepaalde applicatie geactiveerd is als u zich aanmeldt bij PSNSM, worden de datum en tijd niet automatisch ingesteld.

Datumweergave

De volgorde van de weergave voor jaar/maand/dag instellen.

Tijdweergave

De tijdweergave op een 12- of 24-uursklok instellen.

Tijdzone

De tijdzone instellen die als basis geldt voor de weergave van datum en tijd. Selecteer een stad in de buurt of de regio waar u woont. De datum en tijd zullen wijzigen volgens de geselecteerde tijdzone.

Zomertijd

Aanpassen aan zomertijd.

Standaard Stel deze optie in om niet aan te passen aan de zomertijd.
Zomertijd Stel deze optie in om aan te passen aan de zomertijd.

Instellingen > Datum- en tijdinstellingen