Instellingen > Systeeminstellingen > Hulpprogramma voor het formatteren

Hulpprogramma voor het formatteren

Een Memory Stick™, SD Memory Card, CompactFlash® of de systeemopslag formatteren (initialiseren). Volg de instructies op het scherm om de bewerking uit te voeren.


Let op

  • Als u deze handeling uitvoert, worden alle data op het opslagmedium of in de systeemopslag verwijderd. Data kunnen niet worden hersteld, dus wees voorzichtig zodat u niet per ongeluk belangrijke data verwijdert. Dataverlies of -beschadiging valt onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker.
  • Schakel het PS3™-systeem niet uit of verwijder geen opslagmedium tijdens deze handeling. Als de handeling wordt geannuleerd voor het voltooien, kan de systeemsoftware beschadigd raken en moet het systeem mogelijk worden hersteld of geruild.
  • Tijdens het formatteren van het systeem zijn de activeringstoets op de voorkant van het systeem en de PS-toets op de draadloze controller niet actief.
  • Systeemsoftware wordt niet verwijderd als de systeemopslag wordt geformatteerd.
  • Instellingen die in de systeemopslag opgeslagen zijn, zoals bladwijzers onder (Internetbrowser), worden verwijderd.
  • U kunt de formatteringstijd verkorten door [Snel formatteren] te selecteren uit de verschillende methoden om de systeemopslag te formatteren.  Wij raden u aan [Volledig formatteren] te selecteren bij het formatteren van een systeemopslag die belangrijke of gevoelige gegevens bevat.
  • U kunt deze functie niet gebruiken om een Memory Stick™, SD Memory Card of CompactFlash® te formatteren op PS3™-systemen die niet met mediasleuven zijn uitgerust.

Instellingen > Systeeminstellingen > Hulpprogramma voor het formatteren