Toets Toon

Instellen om toetstonen al dan niet te gebruiken in het XMB™-menu.

Uit Stel deze optie in om geen toets toon gebruiken.
Aan Stel deze optie in om een toets toon gebruiken.