Meldingen

Instellen om al dan niet meldingen weer te geven.

Niet weergeven Stel deze optie in om geen meldingen weer te geven.
Weergeven Stel deze optie in om meldingen weer te geven.

Opmerkingen

  • Als [Niet weergeven] ingesteld is, worden meldingen over verstuurde berichten onder (Vrienden), meldingen over aanmelden/afmelden en andere berichten niet weergegeven. Andere soorten berichten (zoals foutmeldingen) worden niet door deze instelling beïnvloed en worden nog steeds weergegeven.
  • In bepaalde gevallen, zelfs met [Weergeven] ingesteld, worden meldingen mogelijk niet weergegeven.
  • U kunt de trofeemeldingen instellen onder (Instellingen) > [Systeeminstellingen] > [Trofeemeldingen].