Instellingen > Systeeminstellingen > Standaardinstellingen herstellen

Standaardinstellingen herstellen

De systeemsoftware naar de standaardinstellingen herstellen. Volg hiervoor de instructies op het scherm.


Nadat de handeling voltooid is, wordt het initiële setupscherm weergegeven. Volg de instructies op het scherm om de initiële setup van de systeemsoftware uit te voeren.


Let op

 • Als u deze handeling uitvoert, worden de systeemsoftware en de informatie voor de aangemelde gebruiker naar de standaardinstellingen hersteld. Wees voorzichtig als u deze handeling uitvoert omdat wijzigingen van de instellingen niet ongedaan kunnen worden gemaakt. Gegevensverlies of -beschadiging is de verantwoordelijkheid van de gebruiker.
 • Wanneer er meerdere gebruikers zijn op het PS3™-systeem, wordt de informatie die beheerd wordt door andere gebruikers dan de ingelogde gebruiker niet hersteld. Informatie die door andere gebruikers wordt beheerd en niet wordt hersteld, is onder meer:
 • - Aanmeldings-id en wachtwoord voor Sony Entertainment Network
 • - Bladwijzers, geschiedenis en instellingen toegevoegd aan (internetbrowser)
 • - Informatie over de afbeelding die is ingesteld als achtergrond onder (Foto)
 • - Woorden uit het voorspellende tekstwoordenboek, tekst die via het toetsenbord werd ingevoerd en andere inhoud die onder (Instellingen) > (Systeeminstellingen) > [Term toevoegen/bewerken] zijn opgeslagen
 • - Toetsenbord- en muisinstellingen die ingesteld waren onder (Instellingen) > (Randapparatuurinstellingen)
 • - Instellingen voor Stemveranderingen onder (Instellingen) > (Randapparatuurinstellingen) > [Stemveranderingen]
 • - Instellingen voor thema, kleur, achtergrond en lettertype onder (Instellingen) > (Thema-instellingen)
 • Schakel het PS3™-systeem niet uit tijdens deze handeling. Als de handeling wordt geannuleerd voor het voltooien, kan de systeemsoftware beschadigd raken en moet het systeem mogelijk worden hersteld of geruild.
 • Tijdens deze handeling zijn de activeringstoets op de voorkant van het toestel en de PS-toets op de draadloze controller niet actief.
 • U kunt deze functie niet gebruiken om terug te keren naar een oudere versie van de systeemsoftware.

Instellingen > Systeeminstellingen > Standaardinstellingen herstellen