Instellingen > Systeeminstellingen > PS3™-systeem herstellen

PS3™-systeem herstellen

De volledige inhoud van de systeemopslag verwijderen en de systeemsoftware naar de standaardinstellingen herstellen. Volg de instructies op het scherm om de bewerking uit te voeren.


Nadat de handeling voltooid is, wordt het initiële setupscherm weergegeven. Volg de instructies op het scherm om de handeling te voltooien.


Let op

  • Als u deze handeling uitvoert, worden alle data in de systeemopslag verwijderd. De systeemsoftware wordt ook naar de standaardinstellingen hersteld. Zorg ervoor dat u niet per ongeluk belangrijke data verwijdert, omdat de wijzigingen niet ongedaan kunnen worden gemaakt. Dataverlies of -beschadiging valt onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker.
  • Schakel het PS3™-systeem niet uit tijdens deze handeling. Als de handeling wordt geannuleerd voor het voltooien, kan de systeemsoftware beschadigd raken en moet het systeem mogelijk worden hersteld of geruild.
  • Tijdens deze handeling zijn de activeringstoets op de voorkant van het systeem en de PS-toets op de draadloze controller niet actief.
  • U kunt deze functie niet gebruiken om terug te keren naar een oudere versie van de systeemsoftware.
  • U kunt de formatteringstijd verkorten door [Snel formatteren] te selecteren uit de verschillende methoden om de systeemopslag te formatteren.  Wij raden u aan [Volledig formatteren] te selecteren bij het formatteren van een systeemopslag die belangrijke of gevoelige gegevens bevat.

Instellingen > Systeeminstellingen > PS3™-systeem herstellen