Instellingen > Beveiligingsinstellingen

Beveiligingsinstellingen

De beveiligingsinstellingen van het systeem wijzigen.

Opmerking

Deze instellingen regelen lokale inhoud (digitale inhoud in de systeemopslag, inhoud op opslagmedia en schijven). Merk op dat deze instellingen de toegang tot online inhoud niet beperken.


Wachtwoord wijzigen

Het wachtwoord wijzigen dat vereist is om systeeminstellingen aan te passen. Een wachtwoord is nodig in de volgende gevallen:

Onthoud uw nieuw wachtwoord. Het wachtwoord is ingesteld op [0000] in de standaardinstellingen.

Opmerking

Als u (Instellingen) > (Systeeminstellingen) > [Standaardinstellingen herstellen] selecteert, kunt u het wachtwoord herstellen naar [0000]. Merk op dat alle andere instellingen ook naar hun standaardwaarden worden hersteld.

BD - Ouderlijk toezicht

Het weergaveniveau voor BD's (Blu-ray Disc) met beperkingen van ouderlijk toezicht aanpassen. Een wachtwoord is vereist om deze instelling aan te passen.

Ouderlijk toezicht (uit) Elke BD afspelen, ongeacht het niveau van ouderlijk toezicht.
Ouderlijk toezicht (aan) Enkel BD's afspelen met het opgegeven niveau van ouderlijk toezicht.

Nadat [Ouderlijk toezicht (aan)] is ingesteld, kunt u een leeftijdsbeperking selecteren op het volgende scherm. Merk op dat hoe lager de waarde is ingesteld, hoe strenger de beperking zal zijn.

BD/DVD - Regiocode ouderlijk toezicht

Een regio instellen als basis voor de standaardniveaus van ouderlijk toezicht voor BD's en DVD's. Een wachtwoord is vereist om deze instelling aan te passen.

Verenigde Staten Standaardniveaus van ouderlijk toezicht voor de Verenigde Staten instellen.
Overige Standaardniveaus van ouderlijk toezicht voor andere regio's instellen.

Als u [Overige] selecteert, kunt u een regio selecteren op het volgende scherm.

DVD - Ouderlijk toezicht

Het weergaveniveau voor DVD's met ouderlijk toezicht aanpassen. Een wachtwoord is vereist om deze instelling aan te passen.

Uit Elke DVD afspelen, ongeacht het niveau van ouderlijk toezicht.
Niveau 8 tot 1 Enkel DVD's afspelen met het opgegeven niveau van ouderlijk toezicht.

Merk op dat hoe lager de waarde, hoe strenger de beperking.

Ouderlijk toezicht

Het weergaveniveau voor games met beperkingen van ouderlijk toezicht aanpassen. Een wachtwoord is vereist om deze instelling aan te passen.

Uit Alle inhoud afspelen, ongeacht het niveau van ouderlijk toezicht.
Niveau 11 tot 1 Enkel inhoud afspelen met een waarde die gelijk aan of lager is dan het opgegeven niveau van ouderlijk toezicht.

Merk op dat hoe lager de waarde is ingesteld, hoe strenger de beperking strenger zal zijn. Indien u [Beperkt het starten van een game waarbij geen instellingen voor ouderlijk toezicht zijn ingesteld] selecteert, dan kunt u het gebruik van games beperken die in uw regio geen classificatie hebben gekregen.

Opmerkingen

  • Instellingen van ouderlijk toezicht voor games hangen af van de regio waar de games worden verkocht. Voor meer informatie, bezoek de SIE-website voor uw regio. Afhankelijk van de regio bevatten sommige softwarehandleidingen mogelijk informatie over deze instellingen.
  • De niveaus van ouderlijk toezicht zijn afhankelijk van de game.

Internetbrowser opstart controle

De mogelijkheid om de internetbrowser op te starten, beperken. Een wachtwoord is vereist om deze instelling aan te passen.

Uit Stel deze optie in om opstartcontrole niet te gebruiken.
Aan Stel deze optie in om opstartcontrole te gebruiken. Een wachtwoord is vereist om de browser op te starten.

Instellingen > Beveiligingsinstellingen