Instellingen > Beeldscherminstellingen > Y Pb/Cb Pr/Cr Super-wit (HDMI)

Y Pb/Cb Pr/Cr Super-wit (HDMI)

De uitvoerinstellingen aanpassen voor tv's die Y Pb/Cb Pr/Cr-invoersignalen ondersteunen. Super-wit-signalen kunnen worden uitgevoerd bij het afspelen van een DVD, Blu-ray Disc (BD) of video in AVCHD-formaat. Deze instelling kan worden gebruikt wanneer de tv aangesloten is op het PS3™-systeem door middel van een HDMI-kabel.

Uit Super-wit-uitvoer uitschakelen.
Aan Super-wit-uitvoer inschakelen.

Opmerkingen

  • Stel deze functie in op [Uit] als de beeldkwaliteit vermindert of als het beeld er niet normaal uitziet wanneer de optie is ingesteld op [Aan].
  • [Automatisch] of [Y Pb/Cb Pr/Cr] moeten geselecteerd zijn in [BD/DVD - Video-uitvoer (HDMI)] in (Instellingen) > (Video-instellingen). *
  • De tv moet Y Pb/Cb Pr/Cr-invoersignalen ondersteunen wanneer [Automatisch] is ingesteld.

Over x.v.Color / x.v.Colour

Wanneer deze functie is ingesteld op [Aan], kan inhoud van videobestanden in AVCHD-formaat opgenomen in x.v.Color / x.v.Colour worden afgespeeld in een brede kleurenschaal.


x.v.Color / x.v.Colour is een handelsmerk voorgesteld door Sony als naam voor toestellen die "xvYCC" ondersteunen. xvYCC is een internationale benaming voor kleurruimte bij bewegende beelden. Een voordeel van x.v.Color / x.v.Colour is dat het een bredere kleurenschaal kan weergeven dan de conventionele standaard.

Opmerkingen

  • Een tv die compatibel is met x.v.Color / x.v.Colour moet zijn aangesloten door middel van een HDMI-kabel.
  • Voor deze instelling moet inhoud van een videobestand in AVCHD-formaat worden gebruikt die werd opgenomen in x.v.Color / x.v.Colour.

Instellingen > Beeldscherminstellingen > Y Pb/Cb Pr/Cr Super-wit (HDMI)