Instellingen > Systeeminstellingen > Hulpprogramma voor dataoverdracht

Hulpprogramma voor dataoverdracht

U kunt nu data overzetten (kopiëren of verplaatsen) die opgeslagen zijn in de systeemopslag van een PS3™-systeem naar de systeemopslag van een ander PS3™-systeem via een ethernetkabel.


Let op

  • Wanneer u deze handeling uitvoert, worden alle data gewist die opgeslagen zijn op het PS3™-systeem dat de data ontvangt (het "doelsysteem").
  • Gewiste data kunnen niet worden hersteld; let dus op dat u niet per ongeluk belangrijke data wist. Dataverlies of -beschadiging valt onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker.
  • Sommige types data kunnen niet worden overgezet. Selecteer hier voor meer informatie.

De systemen klaarmaken voor de dataoverdracht

Voor u de dataoverdracht start, moet u de volgende stappen uitvoeren.

1.

Update de systeemsoftware van beide PS3™-systemen naar de recentste versie.

2.

Maak het PS3™-systeem dat de data zal verzenden klaar (het "bronsysteem").
Als er meerdere gebruikers voorkomen op het PS3™-bronsysteem, moet u de volgende handelingen uitvoeren voor alle gebruikers voor u start met de dataoverdracht.


Let op

De volgende beperkingen gelden als u de dataoverdracht doorvoert zonder een account aan te maken:

  • Mogelijk kunt u de opgeslagen data niet gebruiken op het PS3™-doelsysteem.
  • Mogelijk kunt u niet langer trofeeën verdienen met de opgeslagen data die u hebt overgezet.
  • Trofee-informatie wordt niet overgezet.

Data overzetten

Schakel beide PS3™-systemen uit en voer vervolgens de volgende stappen uit. Als de overgezette data opgeslagen gamedata zijn waarvoor kopiëren niet is toegestaan of data zijn die beschermd zijn door auteursrechten, worden deze overgezet naar het PS3™-doelsysteem en verwijderd van het PS3™-bronsysteem.

1.

Maak via een ethernetkabel een rechtstreekse verbinding tussen de twee PS3™-systemen.
U kunt hiervoor een rechte of een gekruiste ethernetkabel gebruiken.

2.

Sluit de PS3™-systemen aan op verschillende video-ingangen op de tv.
Gebruik bijvoorbeeld de HDMI-ingang en de video-ingang van de tv.

3.

Schakel de tv in en schakel vervolgens de PS3™-systemen in.
Gebruik de afstandsbediening van de tv om de video-ingang te selecteren zodat het scherm wordt weergegeven van het PS3™-bronsysteem.

4.

Selecteer (Instellingen) > (Systeeminstellingen) > [Hulpprogramma voor dataoverdracht] op het PS3™-bronsysteem.

5.

Selecteer [1. Breng data over van dit systeem naar het andere PS3™-systeem.].

Als u de eerder beschreven voorbereidingsstappen niet hebt voltooid, volgt u de instructies op het scherm om deze stappen te voltooien.

6.

Wanneer het PS3™-systeem klaar is om de dataoverdracht te starten, gebruikt u de afstandsbediening van de tv om de video-ingang te selecteren zodat het scherm wordt weergegeven van het PS3™-doelsysteem.

7.

Selecteer (Instellingen) > (Systeeminstellingen) > [Hulpprogramma voor dataoverdracht] op het PS3™-doelsysteem.

8.

Selecteer [2. Breng data over van het andere PS3™-systeem naar dit systeem.]

Volg de instructies op het scherm om de bewerking te voltooien.


Opmerkingen

  • Wanneer de dataoverdracht voltooid is, kunt u het PS3™-bronsysteem uitschakelen. Geef het scherm van het PS3™-bronsysteem weer op het scherm van de tv en selecteer vervolgens (Gebruikers) > (Schakel systeem uit).
  • Als er als onderdeel van deze handeling content werd overgezet die gedownload werd via PlayStation®Store, moet u het PS3™-doelsysteem activeren voor u deze data kunt gebruiken. Meld u aan op het PS3™-systeem als de gebruiker die eigenaar is van de content, en selecteer vervolgens (PlayStation™Network) > (Accountbeheer) > (Systeemactivatie) om het systeem te activeren.

Beperkingen van het hulpprogramma voor dataoverdracht

Sommige types data kunnen niet worden overgezet met het hulpprogramma voor dataoverdracht. Andere types data kunnen wel worden overgezet, maar kunnen niet worden afgespeeld op het PS3™-doelsysteem.
Surf naar de SIE-website voor uw regio voor de recentste informatie. De volgende types data kunnen niet worden overgezet:Voor de volgende types data dient u enkele bijkomende stappen uit te voeren na het uitvoeren van de gegevensoverdracht om de data te kunnen gebruiken:


Opmerking

Het is mogelijk dat bepaalde softwaretitels niet worden verkocht in bepaalde regio's.

Instellingen > Systeeminstellingen > Hulpprogramma voor dataoverdracht