Instellingen > Systeeminstellingen > Trofeemeldingen

Trofeemeldingen

Hier kunt u instellen of er een melding wordt weergegeven wanneer u een trofee krijgt.

Niet weergeven Kies voor deze optie om geen trofeemeldingen weer te geven.
Weergeven Kies voor deze optie om trofeemeldingen weer te geven.

Opmerkingen

  • Als [Niet weergeven] ingesteld is, worden er geen trofeemeldingen weergegeven. Meldingen over ontvangen berichten onder (Vrienden), meldingen over aanmelden/afmelden en andere meldingen kunt u selecteren onder (Instellingen) > [Systeeminstellingen] > [Meldingen].
  • In bepaalde gevallen worden meldingen mogelijk niet weergegeven, zelfs als [Weergeven] ingesteld is.

Instellingen > Systeeminstellingen > Trofeemeldingen