Instellingen > Systeemupdate

Systeemupdate

Softwareupdates kunnen beveiligingspatches bevatten, nieuwe of herziene instellingen en functies en andere items die uw huidige besturingssysteem zullen wijzigen. Het is aanbevolen om uw systeem voortdurend te onderhouden om de laatste versie van de systeemsoftware te gebruiken.

Er zijn twee manieren om een update uit te voeren:

Let op

  • Schakel het systeem niet uit of verwijder geen medium tijdens een update. Als een update wordt geannuleerd voor het voltooien, kan de systeemsoftware beschadigd raken en moet het systeem mogelijk worden hersteld of geruild.
  • Tijdens een update zijn de activeringstoets op de voorkant van het toestel en de PS-toets op de draadloze controller niet actief.
  • U kunt de inhoud mogelijk niet afspelen zonder eerst de systeemsoftware bij te werken.

Update via internet

Download de updatedata rechtstreeks naar het systeem via het internet. De laatste update wordt automatisch gedownload.

1.

Selecteer (Instellingen) > (Systeemupdate).

2.

Selecteer [Update via internet].
Download de laatste updatedata van het internet. Volg de instructies op het scherm om de handeling te voltooien.

Update via opgeslagen medium

Gebruik updatedata die op een schijf, Memory Stick™ of een ander medium zijn opgeslagen. Download de updatedata van een website met een pc. Voor meer informatie, bezoek de SIE-website voor uw regio.

Opmerkingen

  • Er kunnen zich ook updategegevens bevinden op bepaalde gamediscs, in de handel verkrijgbare BD-videosoftware en andere soorten discmedia. Wanneer u een disc afspeelt die updategegevens bevat, wordt een scherm weergegeven dat u doorheen het updateproces loodst. Volg de instructies op het scherm om de update uit te voeren.
  • Een geschikte USB-adapter (niet bijgeleverd) is vereist om opslagmedia met bepaalde modellen van het PS3™-systeem te gebruiken.

Instellingen > Systeemupdate