Gebruikers > Gebruikers verwijderen

Gebruikers verwijderen

Als er meerdere gebruikers zijn, kunt u de gebruikers die niet langer nodig zijn verwijderen. Meld u aan als de gebruiker die u wilt verwijderen. Selecteer het pictogram van de gebruiker, druk op de driehoek-toets en selecteer vervolgens [Verwijderen] in het optiesmenu. Als de gebruiker wordt verwijderd, worden de volgende soorten data in de systeemopslag die door de gebruiker worden beheerd, verwijderd.

Het is mogelijk dat demo's en andere inhoud die gratis van de (PlayStation®Store) werden gedownload niet gewist worden.


Opmerking

Enkel de huidige gebruiker kan worden verwijderd.

Gebruikers > Gebruikers verwijderen