Gebruikers > Afmelden

Afmelden

Als er meerdere gebruikers zijn, kan de huidige gebruiker zich afmelden. Selecteer het pictogram van de huidige gebruiker en druk vervolgens op de kruis-toets. Volg de instructies op het scherm om de handeling te voltooien.

Gebruikers > Afmelden