Gebruikers > Nieuwe gebruikers aanmaken

Nieuwe gebruikers aanmaken

Om een nieuwe gebruiker aan te maken, selecteert u (Nieuwe gebruiker maken) onder (Gebruikers) en voert u een gebruikersnaam in.

Opmerkingen

  • U kunt tot 16 tekens invoeren voor een gebruikersnaam.
  • Gebruikersnamen en pictogrammen kunnen onder [Informatie] in het optiesmenu worden gewijzigd.

Gebruikers > Nieuwe gebruikers aanmaken