Video > Het bedieningspaneel gebruiken

Het bedieningspaneel gebruiken

Verscheidene handelingen uitvoeren met het bedieningspaneel op het scherm. Het bedieningspaneel kan worden weergegeven of verborgen door te drukken op de driehoek-toets.


De pictogrammen die op deze pagina worden weergegeven, hebben de volgende betekenis:

BD-ROM Video opgenomen op een Blu-ray Disc (BD) die enkel kan worden gelezen
BD-RE Video opgenomen op een herschrijfbare BD
AVCHD Video opgenomen in de AVCHD-indeling
DVD
 • Video opgenomen op een DVD-ROM, zoals in de handel verkrijgbare DVD-Video-inhoud
 • Data opgenomen op DVD+R/DVD+RW of DVD-R/DVD-RW
DVD-VR Video opgenomen in VR-modus op DVD-R/DVD-RW
Systeemopslag Videobestanden opgeslagen in de systeemopslag
Opslagmedia Videobestanden opgeslagen op opslagmedia*
*

Een geschikte USB-adapter (niet bijgeleverd) is vereist om opslagmedia met bepaalde modellen te gebruiken.


Let op

Aan de weergave van bepaalde inhoud kunnen voorwaarden verbonden zijn die vooraf ingesteld zijn door de ontwikkelaar van de inhoud. In dergelijke gevallen zijn bepaalde items van het bedieningspaneel mogelijk niet beschikbaar.

Rood/Groen/Geel/Blauw pictogrammen

BD-ROM 
De handelingen uitvoeren die overeenkomen met het pictogram. Functies die aan een pictogram zijn toegewezen, verschillen mogelijk afhankelijk van de inhoud.

Omhoog/Omlaag/Links/Rechts

BD-ROM AVCHD
Een item selecteren.

Bevestigen

BD-ROM AVCHD
Het geselecteerde item bevestigen.

Cijfertoetsen

BD-ROM AVCHD DVD
Cijfers invoeren.

Pop-upmenu

BD-ROM 
Het pop-upmenu weergeven.

Menu

DVD 
Het menu weergeven.

Hoofdmenu

BD-ROM AVCHD DVD
Het hoofdmenu weergeven.

Terugkeren

BD-ROM AVCHD DVD
Terugkeren naar een specifiek punt in de video.

Zoeken voor scène

Systeemopslag Opslagmedia
Gebruik deze functie om miniaturen te bekijken die op bepaalde intervallen gemaakt worden. Kies een miniatuur om de video vanaf die scène beginnen af te spelen.

1.

Gebruik de omhoog-toets of omlaag om te selecteren op welk interval de miniaturen gemaakt worden. U kunt [Hoofdstuk] of een van de vele intervallen kiezen.

2.

Gebruik de links-toets of rechts om de miniatuur te selecteren voor de scène die u wilt bekijken. De video begint af te spelen vanaf de geselecteerde scène.

Opmerkingen

 • De optie [Hoofdstuk] kan alleen gekozen worden voor videocontent met hoofdstukinformatie.
 • De functie scènes zoeken kan niet gebruikt worden voor videocontent die minder dan een minuut duurt.
 • De functie scènes zoeken kan niet gebruikt worden voor bepaalde andere types van videocontent.
 • Als u een miniatuur kiest, kunt u de scène gedurende 15 seconden vooraf bekijken.

Ga naar

BD-ROM AVCHD BD-RE DVD DVD-VR Systeemopslag Opslagmedia
Afspelen vanaf een bepaald hoofdstuk of bepaalde tijd.

Titel X Het titelnummer aangeven.
Hoofdstuk X Het hoofdstuknummer aangeven.
XX:XX / XX:XX:XX De tijd aangeven.

Opmerking

Afhankelijk van het videobestand, kunt u (Ga naar) mogelijk niet gebruiken.

Hoekopties

BD-ROM DVD
Selecteer een van de beschikbare beeldhoeken voor inhoud die is opgenomen met meerdere beeldhoeken.

Audio-opties

BD-ROM AVCHD BD-RE DVD DVD-VR Systeemopslag Opslagmedia
Selecteer een van de beschikbare audio-opties voor inhoud die is opgenomen met meerdere audiosporen.

Ondertitelingsopties

BD-ROM AVCHD BD-RE DVD DVD-VR Systeemopslag Opslagmedia
Selecteer een van de beschikbare ondertitelingsopties voor inhoud die is opgenomen met meerdere ondertiteltalen. Ondertitels voor slechthorenden kunnen geselecteerd worden wanneer de inhoud deze optie ondersteund.

Opmerkingen

 • Om ondertitels voor slechthorenden weer te geven, selecteert u (Instellingen) > (Video-instellingen) > [Ondertitels voor slechthorenden] en stelt u deze optie in op [Aan].
 • De instelling voor het weergeven van ondertitels voor slechthorenden is alleen beschikbaar op PS3™-systemen die verkocht worden in Noord-Amerika.

Stijlopties - ondertiteling

BD-ROM 
Selecteer een van de beschikbare weergaveopties voor inhoud die is opgenomen met meerdere ondertitelingsstijlen.

Volume instellen

BD-ROM AVCHD BD-RE DVD DVD-VR Systeemopslag Opslagmedia
Het volumeniveau wijzigen voor inhoud die wordt afgespeeld onder (Video). Selecteer een van negen niveaus.

Opmerkingen

 • Als het volumeniveau te hoog staat, kan het geluid vervormd worden. Verlaag in dat geval het volumeniveau.
 • Deze instelling kan worden uitgeschakeld bij gebruik van bepaalde audio-apparaten of bij de uitvoer van bepaalde soorten audio.

AV-instellingen

BD-ROM AVCHD BD-RE DVD DVD-VR Systeemopslag Opslagmedia
Instellingen aanpassen met betrekking tot de uitvoer van inhoud afgespeeld onder (Video). De weergegeven items zijn afhankelijk van de inhoud.

Frame Noise vermindering Instellen om fijne ruis te verminderen.
Block Noise vermindering Instellen om mozaïekachtige blokruis die op het scherm wordt weergegeven te verminderen.
Mosquito Noise vermindering Dit stelt u in om mosquito-ruis te verminderen die aan de randen van visuele beelden verschijnt.
Upscale Geüpscalede uitvoer inschakelen.

De waarde die u instelt, wordt weergegeven in [BD/DVD - Upscalen] onder (Instellingen) > (Video-instellingen).
Video-uitvoer formaat Het video-uitvoerformaat instellen.

Selecteer het video-uitvoerformaat voor het afspelen van DVD's of BD's. De waarde die u instelt, wordt weergegeven in [BD/DVD - Video-uitvoer (HDMI)] onder (Instellingen) > (Video-instellingen).
Y Pb/Cb Pr/Cr Super-wit Instellen voor super-wit-scherm.

Super-wit-signalen kunnen nu worden uitgevoerd bij het afspelen van een DVD, BD of AVCHD-disc. De waarde die u instelt wordt weergegeven in [Y Pb/Cb Pr/Cr Super-wit (HDMI)] onder (Instellingen) > (Beeldscherminstellingen).
RGB Full Range Weergave met RGB full range instellen.

De waarde die u instelt wordt weergegeven in [RGB Full Range] onder (Instellingen) > (Beeldscherminstellingen).
Dynamic Range controle De Dynamic Range controle instellen.

De functie voor Dynamic Range controle van uw PS3™-systeem in- of uitschakelen tijdens het afspelen van BD's en DVD's met Dolby Digital-geluid. De waarde die u instelt, wordt weergegeven in [BD/DVD - Dynamic Range controle] onder (Instellingen) > (Video-instellingen).
Audio-uitvoer formaat Het audio-uitvoerformaat instellen.

Selecteer het audio-uitvoerformaat voor het afspelen van DVD's of BD's. De waarde die u instelt, wordt weergegeven in [BD/DVD - Audio-uitvoer (HDMI)] of [BD - Audio-uitvoerformaat (optisch digitaal)] onder (Instellingen) > (Video-instellingen).

Tijdopties

BD-ROM AVCHD BD-RE DVD DVD-VR
Kies ervoor om de verstreken tijd of om de resterende tijd voor een titel of een hoofdstuk weer te geven. Items die worden weergegeven, variëren naargelang de inhoud die wordt afgespeeld.

Schermmodus

Systeemopslag Opslagmedia
De schermmodus wijzigen.

Normaal Stel deze optie in om de videoweergave aan het scherm aan te passen zonder de verhoudingen te wijzigen.
Zoomen Stel deze optie in om de video op volledige schermgrootte weer te geven zonder de verhoudingen te wijzigen. Gedeeltes van de video aan de boven-, onder-, linker- en rechterkant vallen weg.
Volledig scherm Instellen om de inhoud op het volledige scherm weer te geven door de verhoudingen te wijzigen en het beeld verticaal en horizontaal uit te rekken.
Origineel Stel deze optie in om de video in zijn oorspronkelijke grootte weer te geven.

Opmerking

Afhankelijk van het videobestand, kunt u de schermmodus mogelijk niet wijzigen.

Pictogram wijzigen

Systeemopslag 
Wijzig het pictogram (miniatuurafbeelding) verbonden aan een videobestand. Tijdens het afspelen van het videobestand, selecteert u (Pictogram wijzigen) wanneer de afbeelding wordt weergegeven die u wenst te gebruiken als pictogram.

Opmerkingen

 • Afhankelijk van het videobestand, kunt u het pictogram mogelijk niet wijzigen.
 • Een videobestand dat korter is dan twee seconden kan niet als pictogram worden gebruikt.

Verwijderen

Systeemopslag 
Verwijder een videobestand dat wordt afgespeeld.

Weergeven

BD-ROM AVCHD BD-RE DVD DVD-VR Systeemopslag Opslagmedia
Weergavestatus en andere verbonden informatie weergeven. De informatie die wordt weergegeven varieert naargelang de inhoud die wordt afgespeeld.

Status-/informatieweergave tijdens het afspelen van video. Vanaf bovenaan links gelabeld van 1 tot 8.

(1)

Media

(2)

Titel

(3)

Bedieningspaneel

(4)

Geluidscodec/kanaalnummer/samplesnelheid/bitsnelheid

(5)

Videocodec/bitsnelheid

(6)

Statuspictogram

(7)

Titel/hoofdstuk

(8)

Verstreken tijd/totale tijd

Vorige (Terug naar begin)/Volgende

BD-ROM AVCHD BD-RE DVD DVD-VR Systeemopslag Opslagmedia
Naar het vorige of volgende hoofdstuk gaan.

Opmerking

Tijdens het afspelen van videobestanden die op een opslagmedium of in de systeemopslag zijn opgeslagen, is (Volgende) niet beschikbaar. Door (Vorige) te selecteren zal de weergave opnieuw aan het begin van het videobestand beginnen.

Snel terugspoelen/Snel vooruitspoelen

BD-ROM AVCHD BD-RE DVD DVD-VR Systeemopslag Opslagmedia
De inhoud die wordt afgespeeld snel terugspoelen of snel vooruitspoelen. Telkens als u op de kruis-toets drukt, wijzigt de afspeelsnelheid.

Opmerking

U kunt de rechter joystick van de draadloze controller gebruiken om snel terug en vooruit te spoelen tijdens de weergave van videocontent. Gebruik de rechter joystick om de snelheid te controleren. U kunt de rechter joystick niet gebruiken voor het controleren van de weergavesnelheid wanneer Blu-ray 3D™-content weergegeven wordt.

Afspelen

BD-ROM AVCHD BD-RE DVD DVD-VR Systeemopslag Opslagmedia
Het afspelen van inhoud starten.

Opmerking

In de meeste gevallen zal de volgende keer als u video-inhoud afspeelt die tijdens de weergave is gestopt, de weergave hervatten vanaf het punt waar u de vorige keer bent gestopt.
Om vanaf het begin af te spelen, drukt u op de PS-toets om het afspelen te stoppen en het XMB™-menu weer te geven. Selecteer het pictogram, druk op de driehoek-toets en selecteer vervolgens [Afspelen vanaf begin] in het optiesmenu.

Pauze

BD-ROM AVCHD BD-RE DVD DVD-VR Systeemopslag Opslagmedia
De weergave tijdelijk onderbreken.

Stoppen

BD-ROM AVCHD BD-RE DVD DVD-VR Systeemopslag Opslagmedia
De weergave stoppen.

Snel (terug)/Snel (vooruit)

BD-ROM AVCHD BD-RE DVD DVD-VR Systeemopslag Opslagmedia
Naar een punt in de video gaan dat 15 seconden verder of 15 seconden terug ligt.

Langzaam (terug) / Langzaam (vooruit)

BD-ROM AVCHD BD-RE DVD DVD-VR Systeemopslag Opslagmedia
Vertraagd afspelen.

Vorige frame/Volgende frame

BD-ROM AVCHD BD-RE DVD DVD-VR Systeemopslag Opslagmedia
Een scène beeld voor beeld afspelen.

A-B herhalen

BD-ROM AVCHD BD-RE DVD DVD-VR
Een opgegeven fragment van de inhoud herhaaldelijk afspelen.

1.

Selecteer (A-B herhalen) aan het begin van het fragment dat u herhaaldelijk wilt afspelen.
Het beginpunt, punt A, is ingesteld.

2.

Druk op de kruis-toets op het einde van het fragment dat u herhaaldelijk wilt afspelen.
Het eindpunt, punt B, is ingesteld en het opgegeven fragment begint herhaaldelijk af te spelen.

Opmerking

Selecteer (A-B herhalen) om de functie A-B herhalen te wissen.

Herhalen

BD-ROM AVCHD BD-RE DVD DVD-VR Systeemopslag Opslagmedia
Inhoud herhaaldelijk afspelen.

Opmerking

Selecteer (Herhalen) totdat [Herhalen uit] wordt weergegeven om de functie Herhalen te wissen.

Video > Het bedieningspaneel gebruiken