Video > Een back-up maken van videobestanden of deze herstellen

Een back-up maken van videobestanden of deze herstellen

Gebruik de back-upfunctie van het PS3™-systeem om selectief een back-up te maken van content gedownload van de Video Store van PlayStation®Store naar opslagmedia. U kunt bestanden waarvan u met deze functie een back-up hebt gemaakt, herstellen op hetzelfde PS3™-systeem.

Een back-up maken van een videobestand

Sluit een opslagmedium aan op het PS3™-systeem. Selecteer het pictogram van de content waarvan u een back-up wilt maken. Druk op de driehoek-toets en selecteer vervolgens [Backup maken] in het optiesmenu. De map (Hulpprogramma voor backupdata) wordt automatisch aangemaakt op het opslagmedium, en de content wordt opgeslagen.

Opmerkingen

  • De verkoop/verhuur van videocontent van de PlayStation®Store op het PS3™-systeem werd stopgezet.
  • Deze functie kan worden gebruikt om een back-up te maken van data op een Memory Stick™, SD Memory Card, Compact Flash®-kaart en USB-apparaten voor massaopslag. Een geschikte USB-adapter (niet bijgeleverd) is vereist om opslagmedia met bepaalde modellen te gebruiken. Schijfmedia zoals een CD-R kunnen niet worden gebruikt.
  • Een USB-HDD kan ook worden gebruikt om een back-up te maken van data. Merk op dat de schijf moet geformatteerd zijn als een FAT32-bestandssysteem om te worden herkend door het PS3™-systeem. Een harde schijf die als NTFS (NT-bestandssysteem) geformatteerd is, kan niet worden herkend door het PS3™-systeem.
  • Content waarvan een back-up is gemaakt, kan niet worden afgespeeld vanaf een opslagmedium. Om de inhoud af te spelen, moet u deze eerst herstellen naar de systeemopslag van het PS3™-systeem.

Een videobestand herstellen waarvan u een back-up hebt gemaakt

Content waarvan een back-up werd gemaakt op een opslagmedium, kan worden hersteld op het PS3™-systeem.

1.

Sluit het opslagmedium dat de content bevat waarvan u een back-up hebt gemaakt aan op het PS3™-systeem.

2.

Selecteer het pictogram van het opslagmedium bij (Video).

3.

Selecteer de content die u met (Hulpprogramma voor backupdata) wilt herstellen en druk vervolgens op de driehoek-toets.

4.

Selecteer [Herstellen].

Opmerkingen

  • Als u de naam van de map of het bestand van back-ups wijzigt, kunt u de content mogelijk niet herstellen.
  • Als u een van de volgende handelingen uitvoert na een back-up te hebben gemaakt van content, is het mogelijk dat de content niet correct kan worden hersteld.
  • - De systeemopslag formatteren
  • - Het PS3™-systeem herstellen
  • In bepaalde gevallen kunt u mogelijk de back-upfunctie niet gebruiken om correct een back-up te maken van content op het systeem of de content te herstellen.

Video > Een back-up maken van videobestanden of deze herstellen