Verbindingsinstellingen voor de mobiele app

Blijf verbonden met je PS4™-systeem via de (PS4 Second Screen) op je smartphone of een ander apparaat. Als je de Second Screen functie wilt gebruiken op je apparaat, volg je de onderstaande stappen om dit apparaat te registreren.

1.
Verbind je smartphone of andere apparaat en je PS4™-systeem met hetzelfde netwerk.
2.
Selecteer op het PS4™-systeem de opties (Instellingen) > [Verbindingsinstellingen voor de mobiele app] > [Apparaat toevoegen].
Er wordt een getal weergegeven op het scherm.
3.
Open (PS4 Second Screen) op je smartphone of op een ander apparaat en selecteer vervolgens het PS4™-systeem waarmee je verbinding wilt maken.
4.
Voer het getal dat wordt weergegeven op het scherm van het PS4™-systeem in op je smartphone of andere apparaat en selecteer vervolgens [Registreren].
Je apparaatnaam wordt weergegeven onder [Apparaat toevoegen] op het scherm van het PS4™-systeem.
  • Download (PS4 Second Screen) vanuit Google Play™ of de App Store en installeer het op je smartphone of op een ander apparaat.
  • Je kunt maximaal 16 apparaten registreren bij een enkel PS4™-systeem.
  • Je kunt een geregistreerd apparaat verwijderen door op de OPTIONS-toets te drukken en vervolgens [Verwijderen] te selecteren.
  • Je kunt de naam van je PS4™-systeem controleren door (Instellingen) > [Systeem] > [Systeeminformatie] te selecteren.