Audio-uitvoerinstellingen

Primaire uitvoeraansluiting

Je PS4™-systeem selecteert automatisch de beste audio-indeling voor verbonden apparaten. Het is meestal niet nodig deze instellingen te wijzigen.
Als je een apparaat zoals een AV-versterker voor een thuistheater aansluit op de DIGITAL OUT (OPTICAL)-aansluiting, kun je de invoerindeling(en) selecteren die door het aangesloten apparaat wordt ondersteund. Je kunt de audio-indeling(en) selecteren door (Instellingen) > [Geluid en scherm] > [Audio-uitvoerinstellingen] > [Primaire uitvoeraansluiting] > [DIGITAL OUT (OPTICAL)] te selecteren.
Deze instelling is alleen beschikbaar op bepaalde PS4™-systemen.

Kennisgeving

Als een uitvoerindeling van je PS4™-systeem niet wordt ondersteund door het verbonden apparaat, kunnen de luidsprekers beschadigd raken.

Audio-indeling (prioriteit)

Je kunt de indeling instellen van de audio-uitvoer die standaard als prioriteit wordt gebruikt, behalve in situaties waarin dit niet wordt ondersteund. Selecteer (Instellingen) > [Geluid en scherm] > [Audio-uitvoerinstellingen] > [Audio-indeling (prioriteit)]. De standaardinstelling is [Lineaire PCM].

HDMI-audio-uitgang

Als je apparaat 7.1-kanaals audio-uitvoer ondersteunt, kun je het type audio-uitvoer kiezen.
Deze instelling is alleen beschikbaar op bepaalde PS4™-systemen.