PS4 initialiseren

Bij het initialiseren van je PS4™-systeem worden systeeminstellingen teruggezet naar de standaardwaarden. Hierbij worden data die zijn opgeslagen in systeemopslag plus alle gebruikers en hun gegevens van het systeem verwijderd. Selecteer (Instellingen) > [Initialisatie] > [PS4 initialiseren] en volg daarna de aanwijzingen op het scherm.
Er worden geen data verwijderd van USB-opslagapparaten die zijn aangesloten op je PS4™-systeem.

Opmerkingen

  • Bij het initialiseren van de systeemsoftware worden alle instellingen en gegevens die zijn opgeslagen op het PS4™-systeem verwijderd. Dit proces kan niet ongedaan worden gemaakt, dus zorg ervoor dat je niet per ongeluk belangrijke gegevens verwijdert. Verwijderde gegevens kunnen niet worden hersteld.
  • Schakel je PS4™-systeem niet uit tijdens de initialisatie. Anders kan dit leiden tot schade aan je systeem.