Instellingen Updaten via Wi-Fi / mobiel netwerk

Software-updates kunnen beveiligingspatches bevatten, nieuwe of herziene instellingen en functies en andere items die uw huidige besturingssysteem zullen wijzigen. Het wordt aanbevolen uw systeem voortdurend te updaten zodat u altijd de laatste versie van de systeemsoftware gebruikt.
Tik op [Systeemupdate] > [Update via Wi-Fi/Mobiel netwerk] om verbinding te maken met het internet en het recentste updatebestand te downloaden. Volg de instructies op het scherm om de handeling te voltooien.

Let op

  • Verwijder de geheugenkaart niet en schakel het PS Vita-systeem niet uit tijdens het updateproces. Als u de update onderbreekt, kan dit storingen van het systeem veroorzaken.
  • Het is mogelijk dat u een update niet kunt starten als de batterijlading laag is.
  • De activeringstoets en de PS-toets werken niet tijdens het updateproces van het systeem.
  • Mogelijk kunt u bepaalde applicaties of content niet gebruiken zonder eerst de systeemsoftware te updaten.
  • De functie voor het updaten van het systeem via een mobiel netwerk is niet beschikbaar voor Wi-Fi-modellen en bepaalde modellen die verkocht worden in specifieke landen en regio's. Om voor dergelijke modellen een systeemupdate met behulp van Wi-Fi uit te voeren, gaat u naar een locatie waar er een toegangspunt is dat u kunt gebruiken.

Naar bovenkant pagina