Bruke denne håndboken

Denne håndboken inneholder detaljert informasjon knyttet til bruken av systemprogramvaren for PS3™. Hvis du vil ha informasjon om maskinvarefunksjoner og produktsikkerhet, kan du se i dokumentasjonen som følger med systemet.

Kommentarer til visningen av håndboken

Det anbefales at håndboken vises som følger:

Navigere gjennom håndboken med PS3™-systemet

Bruk de grunnleggende funksjonene nedenfor når du viser håndboken fra PS3™-systemets (Nettleser).

Retningsknapper Beveg pekeren til en lenke.
eks-knapp Åpne lenken.
Høyre spak Bla i alle retninger.
L1-knapp Gå tilbake til forrige side.

Du kan bruke følgende metode til å zoome inn visningen.

Skyv ned R3-knappen (høyre spak) Bruke zoom-visning. / Renske zoom-visning.
Hold nede L2-knappen / R2-knappen under zooming Forstørre visningen. / Forminske visningen.
Hold nede sirkel-knappen under zooming Fjern zoom-visning.

Forklaring til knappereferanser i håndboken

Knappene på PS3™-systemet som brukes til å få tilgang til og avbryte elementer, kan variere avhengig av region og produkt. Som standard bruker de engelske og de andre europeiske språkversjonene i denne håndboken eks til å åpne et element og  sirkel til å avbryte et element, mens andre språkversjoner bruker  sirkel til å åpne og eks til å avbryte.

Skrive ut håndboken

Du kan skrive ut håndboken via en PC. Hvis du følger trinnene nedenfor, kan du skrive ut flere sider samtidig.

1.

Bruk Microsoft Windows Internet Explorer til å vise denne håndbokens [Manual Index].

2.

Velg [Skriv ut] fra filmenyen i Internet Explorer.

3.

Velg kategorien [Valg], og velg deretter avmerkingsboksen [Print all linked documents] for å skrive ut håndboken.
Håndboken skrives kanskje ikke ut i samme rekkefølge som [Manual Index], avhengig av skriveren.