Om XMB™-menyen > Om XMB™ (XrossMediaBar)-menyen

Om XMB™ (XrossMediaBar)-menyen

Bruke XMB™-menyen

PS3™-systemet har et brukergrensesnitt kalt XMB™ (XrossMediaBar). De vannrette radene viser systemfunksjonene i kategorier, og de loddrette kolonnene viser elementer som kan utføres under hver kategori.

Retningsknapper Velg en kategori eller et element.
Kors -knapp Bekreft det valgte elementet.
sirkel -knapp Avbryt en handling.
trekant -knapp

Vis innstillingsmenyen/kontrollpanelet.

PS-knapp Vise XMB™-menyen

Spille av innhold

Velg inneholdet på disken eller lagringsmediet fra XMB™-menyen, og trykk på Kors-knappen. Trykk på sirkel-knappen for å stoppe avspillingen.

Tips

Det kreves en kompatibel USB-adapter (følger ikke med) for å bruke lagringsmedier med enkelte modeller av PS3™-systemet.

Informasjonspanel

Med informasjonspanelet som vises øverst til høyre på skjermen, kan du se informasjon som f.eks. antall venner som er online, varsel om nye meldinger og den siste informasjonen som er tilgjengelig under [What's New].

Informasjonspanel. Merket med 1 til og med 7, med start fra venstre.

(1)

Avatar *

(2)

Antall venner som er online *

(3)

Informasjon om ny tekstchat *

(4)

Informasjon om nye meldinger

(5)

Dato og tid

(6)

Opptatt-ikon

(7)

Informasjon tilgjengelig under [What's New]*

Vises kun når du er logget på PSNSM.

Bruke  innstillingsmenyen

Velg et ikon fra XMB™-menyen, og trykk på trekant-knappen for å vise innstillingsmenyen. Alternativmenyen kan vises eller skjules ved å trykke på trekant knappen.

Elementer på  innstillingsmenyen

Elementene på  innstillingsmenyen varierer avhengig av kategorien.

Spill / Start / Vis Spill av innhold.
Ta ut disk Disc-utløser.
Slett Slett innhold.
Kopi Kopier innhold til systemminnet eller til lagringsmedium.*1
Informasjon Vis informasjon om innholdet. Informasjon som navn kan endres.
Legg til Spilleliste Legg innhold til en spilleliste.
Vis alle Vis alle mapper som er lagret på lagringsmedie eller USB-masselagringsenhet.*1
Sorter etter Sorter innholdselementer etter navn, dato osv.
Grupper innhold Endre grupperingsmetoden for å gruppere etter album, format eller andre alternativer.*2
Slett flere Velg flere innholdselementer, og slett alle samtidig.
Kopier flere Velg flere innholdselementer, og kopier alle samtidig.
*1

Det kreves en kompatibel USB-adapter (følger ikke med) for å bruke lagringsmedier med enkelte modeller av PS3™-systemet.

*2

Innhold som ikke har informasjonen som er nødvendig for gruppering blir gruppert i en [Ukjent]-mappe. Noe innhold kan ikke grupperes.

Bruke kontrollpanelet

Trykk på trekant-knappen under avspilling av innhold for å vise kontrollpanelet. Kontrollpanelet kan vises eller skjules ved å trykke på trekant-knappen. Elementene på kontrollpanelet varierer avhengig av innholdet som blir avspilt.

Bruke flere funksjoner samtidig

Brukere kan bruke flere funksjoner samtidig. Du kan for eksempel vise bilder med (Foto) eller koble til Internett under (Nettverk) samtidig som du spiller av musikk med (Musikk).

Eksempel: Vise bilder under (Foto) mens du spiller av musikk med (Musikk)

1.

Spill av musikk under (Musikk).

2.

Trykk på PS knappen.
XMB™-menyen vises.

3.

Velg bildene du vil vise, under (Foto).

Tips

  • Du kan ikke spille av musikkinnhold (Musikk) med andre funksjoner når du spiller av Super Audio CD eller når (Innstillinger) > (Musikkinnstilling) > [Output frekvens] er satt til [44,1/88,2/176,4 kHz].
  • Det kan hende at noen funksjoner som vanligvis kan spilles av samtidig, ikke er tilgjengelig, avhengig av hvilken innholdstype som spilles av.

Merknad

Super Audio CD-er kan ikke spilles av på enkelte PS3™-systemer. For mer informasjon, se [Typer plater som kan spilles av].

Om XMB™-menyen > Om XMB™ (XrossMediaBar)-menyen