Justere spilleinnstillinger

Du kan justere kontrollerinnstillingene under spillet. Trykk på PS-knappen på den trådløse håndkontrolleren under spillet og velg (Innstillinger) > (Tilbehørinnstilling).

Tildel kontroller på nytt

Du kan endre tildelt kontrollernummer. Hvis kontrollernummeret er spesifisert av programvaren, tildel korrekt kontrollernummer.

Tips

Du kan se nåværende tildelte kontrollernummer over portindikatoren øverst på kontrolleren. For et nummer mellom fem og syv, er summen av numrene over indikatorlampene kontrollernumret.

Illustrasjon av portindikatoren på håndkontrollen. Når en femte håndkontroll er tildelt, lyser portindikatorene 1 og 4

Vibrasjonsfunksjon for kontrolleren

Du kan slå vibrasjonsfunksjonen på eller av. Dette valget er kun tilgjengelig når du bruker en kontroller som støtter PS3™-systemets vibrasjonsfunksjon.

Tips

  • Denne innstillingen gjelder for alle tilkoblede kontrollere som støtter vibrasjonsfunksjon.
  • Hvis valget er satt til [Av], vil ikke håndkontrolleren vibrere selv om vibrasjonsfunksjonen er slått på i spillet.