Innstillinger > Nettverksinnstilling > Innstilling for Internettforbindelse (trådløs tilkobling)

Innstilling for Internettforbindelse (trådløs tilkobling)

Denne innstillingen er bare tilgjengelig på PS3™-systemer som har den trådløse LAN-funksjonen.


Angi metoden for å koble til Internett. Innstillingene for Internettilkobling kan variere avhengig av nettverksmiljøet og enhetene som er i bruk. Fremgangsmåten nedenfor beskriver en vanlig konfigurasjon når du har en trådløs Internett-tilkobling

1.

Kontroller at innstillingene for tilgangspunktet er fullført.
Kontroller at det finnes et tilgangspunkt som er koblet til Internett i nærheten av systemet. Innstillingene for tilgangspunktet angis vanligvis med en PC. Kontakt personen som konfigurerte eller har ansvaret for tilgangspunktet, for mer informasjon.

2.

Kontroller at en Ethernet-kabel ikke er koblet til PS3™-systemet.

3.

Velg (Innstillinger) > (Nettverksinnstillinger).

4.

Velg [Innstilling for Internettforbindelse].
Velg [Ja] når en bekreftelsesskjerm vises med melding om at du blir koblet fra Internett.

5.

Velg [Enkel].

6.

Velg [Trådløs].

7.

Velg [Scanne].
En liste over tilgangspunkter innenfor rekkevidden til PS3™-systemet vises.

Du har kanskje valget [Automatisk] avhengig av hvilken modell av PS3™-systemet som brukes. Velg [Automatisk] når du bruker et tilgangspunkt som støtter automatisk oppsett. Hvis du følger anvisningene på skjermen, blir de nødvendige innstillingene automatisk fullført. Kontakt forhandleren din hvis du vil ha informasjon om hvilke tilgangspunkter som støtter automatisk oppsett.

8.

Velg det tilgangspunktet som du vil bruke.
En "SSID" er et identifikasjonsnavn som er tildelt tilgangspunkter. Hvis du ikke vet hvilken SSID du bør bruke eller hvis en SSID ikke vises, kontakt personen som setter opp eller vedlikeholder tilgangspunktet.

9.

Kontroller SSID-en for tilgangspunktet.

10.

Velg sikkerhetsinnstillingene du vil bruke.
Sikkerhetsinnstillingene varierer avhengig av tilgangspunktet. Kontakt personen som setter opp eller vedlikeholder tilgangspunktet for informasjon om hvilken innstilling du bør velge.

11.

Skriv inn krypteringsnøkkelen. Krypteringsnøkkelen vises som [*]. Hvis du ikke vet krypteringsnøkkelen, kan du ta kontakt med personen som konfigurerte eller har ansvaret for tilgangspunktet, for å få hjelp.

Når du er ferdig med å taste inn krypteringsnøkkelen og har bekreftet nettverkskonfigurasjonen, vises en liste over innstillinger.

Avhengig av nettverksmiljøet som er i bruk, kan det være nødvendig med ekstra innstillinger som for PPPoE, proxyserver eller IP-adresse. For detaljer om disse innstillingene, se informasjonen som ble gitt av Internettleverandøren din eller instruksjonene som fulgte med nettverksenheten.

12.

Lagre innstillingene.

13.

Test tilkoblingen.
Hvis du velger [Forbindelsestest], forsøker systemet å koble til Internett.

14.

Bekreft testresultatene for tilkoblingen.
Hvis du har koblet til på riktig måte, vises informasjon om nettverket.


Tips

  • Hvis tilkoblingen ikke lykkes, kan du følge instruksjonene på skjermen for å kontrollere innstillingene. Se også informasjonen fra tjenesteleverandøren av internett og instruksjonene som er levert sammen med nettverksutstyret.
  • Hvis du tester forbindelsen umiddelbart etter valg av [Automatisk] > [AOSS™] i trinn 7, kan ruterinnstillingene ikke fullføres og forbindelsen kan svikte. Vent ca. 1 eller 2 minutter før du tester forbindelsen.

Innstillinger > Nettverksinnstilling > Innstilling for Internettforbindelse (trådløs tilkobling)