Innstillinger > Sikkerhetsinnstilling

Sikkerhetsinnstilling

Juster systemets sikkerhetsinnstillinger.

Tips

Disse innstillingene kontrollerer lokalt innhold (digitalt innhold som lagres i systemminnet, innhold på lagringsmedier og disker). Vær oppmerksom på at disse innstillingene ikke begrenser tilgangen til onlineinnhold.


Bytt passord

Endre passordet som må oppgis ved endring av systeminnstillinger. Det er påkrevd med et passord i følgende tilfeller:

Noter deg det nye passordet. Passordet er satt til [0000] i standardinnstillingene.

Tips

Hvis du velger (Innstillinger) > (Systeminnstillinger) > [Gjenopprett standardinnstilling], kan du tilbakestille passordet til [0000]. Vær oppmerksom på at alle andre innstillinger også tilbakestilles til standardverdiene.

BD - Foreldrekontroll

Juster avspillingsnivået for BD-disker (Blu-ray Disc) som har foreldrekontrollbegrensninger innstilt. Det kreves et passord for å endre denne innstillingen.

Ikke begrens (Av) Spill av alle BD-er, uavhengig av foreldrekontrollnivået.
Begrensing (På) Spill bare av BD-er med det angitte foreldrekontrollnivået.

Når [Begrensing (På)] er angitt, kan du velge en aldersbegrensning på neste skjerm. Vær oppmerksom på at jo lavere verdi du velger, jo strengere er begrensningen.

BD/DVD - Regionskode for foreldrekontroll

Angi en region som grunnlag for standard foreldrekontrollnivåer for BD-er og DVD-er. Det kreves et passord for å endre denne innstillingen.

USA Angi standard foreldrekontrollnivåer for USA.
Andre Angi standard foreldrekontrollnivåer for andre regioner.

Hvis du velger [Andre], kan du velge en region på den neste skjermen.

DVD - Foreldrekontroll

Juster avspillingsnivået for DVD-er som er angitt med foreldrekontroll. Det kreves et passord for å endre denne innstillingen.

Av Spill av alle DVD-er, uavhengig av foreldrekontrollnivået.
Nivå 8 til 1 Spill bare av DVD-er med det angitte foreldrekontrollnivået.

Vær oppmerksom på at jo lavere verdi du velger, jo strengere er begrensningen.

Foreldrekontroll

Angi avspillingsnivået for spill som er angitt med foreldrekontroll. Det kreves et passord for å endre denne innstillingen.

Av Spill av alt innhold, uavhengig av foreldrekontrollnivået.
Nivå 11 til 1 Spille kun innhold med en verdi mindre eller lik det spesifiserte nivået av foreldrekontroll.

Merk deg at jo lavere verdi, desto strengere kontroll. Hvis du velger [Begrens spillstart for Spill uten foreldrekontrollinnstillinger], kan du begrense bruken av spill som ikke er gradert for din region.

Tips

  • Foreldrekontrollinnstillingene for spill varierer avhengig av regionen der spillene selges. Du finner mer informasjon på SIE-nettstedet for din region. Enkelte programvaremanualer kan inneholde informasjon om disse innstillingene, avhengig av hvor du befinner deg.
  • Nivåene for foreldrekontroll varierer avhengig av spillet.

Startskontroll for nettleser

Begrens muligheten til å starte nettleseren. Det kreves et passord for å endre denne innstillingen.

Av Angi for å ikke bruke startkontrollen.
Angi for å bruke startkontrollen. Det kreves et passord for å starte nettleseren.

Innstillinger > Sikkerhetsinnstilling