Viktige forbrukermerknader

For kunder i EU:

Energieffektivitet: For å få informasjon basert på EU-økodesignkrav til forording (EU) nr. 801/2013 og også EUs initiativ for selvregulering om ytterligere å forbedre energieffektiviteten til spillkonsoller (i henhold til COM(2015) 178 den endelige rapporten til Europakommisjonen), kan du gå til følgende nettsted: eu.playstation.com/Energyefficiency