Koble til fra endre enheter

Koble til PS4™-systemet fra andre enheter ved hjelp av Avstandsspill- eller skjerm to-funksjoner.
Når du har gjort dette, kan du styre systemet fra den tilkoblede enheten.

Avstandsspill

Du kan bruke en annen enhet til å styre et PS4™-system som er plassert et annet sted. Den tilkoblede enheten viser samme skjerm som PS4™-systemet.

Bruk en av de følgende enheten til å koble til via Avstandsspill:

 • PS Vita-system
 • PlayStation®TV-system
 • Datamaskin (Windows-PC eller Mac)
 • Xperia™-smarttelefon eller Xperia™-nettbrett*
*
Opplysninger om kompatible modeller finnes i informasjon fra Sony Mobile Communications Inc.
 • Hvis du vil aktivere Avstandsspill, må du først merke av i boksen for (Innstillinger) > [Tilkoblingsinnstillinger for Avstandsspill] > [Aktiver Avstandsspill].
 • Bruk (PS4-kobling) til å koble til fra PS Vita- eller PS TV-systemer. Du finner mer informasjon om tilkobling i brukerhåndboken for PS Vita-systemet eller brukerhåndboken for PS TV-systemet.
 • Bruk (PS4 Avstandsspill) til å styre PS4™-systemet fra en datamaskin (Windows-PC eller Mac), Xperia™-smarttelefon eller Xperia™-nettbrett.
  • Last ned appen for datamaskinen din fra dette nettstedet:
   https://remoteplay.dl.playstation.net/remoteplay/
   Nettstedet inneholder også informasjon om kompatibilitet.
  • Last ned appen for Xperia™-smarttelefon eller -nettbrett fra Google Play™.

Skjerm to

Du kan styre PS4™-systemet fra skjermen på en tilkoblet enhet, og skrive inn tekst ved hjelp av tastaturet som vises på den enheten.
Når du spiller spill som støtter skjerm to-funksjonen, kan du også vise spillrelatert informasjon på enheten.

Bruk en av de følgende enhetene til å koble til via skjerm to-funksjonen:

 • PS Vita-system
 • Smarttelefoner eller andre mobilenheter
 • Bruk (PS4-kobling) til å koble til fra et PS Vita-system. Se brukerhåndboken for PS Vita-systemet for mer informasjon om å koble til.
 • Bruk (PS4 Second Screen) til å koble til fra smarttelefonen eller en annen mobilenhet. Du kan laste ned (PS4 Second Screen) fra Google Play™ eller App Store.