Om grupper

Bruk (Gruppe) til stemmechat med vennene og medspillerne dine. Du kan bruke (Gruppe) mens du bruker et spill eller et annet program. I grupper kan du også bli med på et spill, samt dele spillskjermer og spilling med gruppemedlemmer som du chatter med.

Eieren av gruppen og spillere som kan bli med

Eier

Når du oppretter en gruppe, er du eieren av gruppen.

 • Hvis du forlater en gruppe du har opprettet, blir en av de gjenværende spillerne eieren, og gruppen kan fortsette.
 • Som eier kan du sparke spillere ut av gruppen. Velg spilleren du vil sparke ut, trykk på OPTIONS-knappen, og velg deretter [Spark ut].

Spillere som kan bli med i en gruppe

Når du oppretter en gruppe, kan du spesifisere om gruppen er offentlig eller privat. Denne innstillingen avgjør hvilke spillere som kan bli med i gruppen.

 • Offentlige grupper
  Venner av spillere i gruppen kan fritt bli medlem av gruppen. Spillere i gruppen kan invitere andre spillere.
 • Private grupper
  Du kan bare bli med i private grupper hvis du har blitt invitert av eieren. En spiller som har blitt medlem av gruppen, kan anbefale en annen spiller til eieren.
 • Et barn som er begrenset av foreldrebegrensninger, kan bli invitert til en gruppe, men vil kanskje ikke kunne bli medlem.
 • Opptil 16 personer kan bli med i en gruppe.
 • Du kan stille en gruppe som offentlig eller privat på hurtigmenyen, selv etter at gruppen er opprettet.